Cato Om jordbruket. Varro Samtal om lantbruket

Marcus Porcius Cato är mest bekant för sitt yttrande ”För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras”, ofta uttalat i senaten i Rom under första hälften av andra århundradet före vår tideräkning. För sin son författade han ett antal läroböcker, och en av dessa, Om jordbruket, avsåg skötseln av familjens lantgård. Han ger handfasta, kort formulerade råd om de viktigaste inslagen i denna näring, där det gäller att driva gården med så stor avkastning som möjligt och hur livsmedlen skulle hanteras och tillredas. Det är det äldsta bevarade prosaverket på latin, och det presenteras här för första gången i en svensk översättning. Ungefär 150 år senare eller omkring år 30 f.Kr. hade Marcus TerentiusVarro, då ansedd som Roms mest mångkunnige man, en liknande uppgift, då hans hustru köpt en lantgård som den då åttioårige Varro knappast kunde hjälpa henne att sköta. Varro hade dock under sin långa karriär ägt åtskilliga lantegendomar och var mycket beläst, och han sammanfattade sin erfarenhet och kunskap i verket Samtal om lantbruket. Det har liksom Catos arbete hittills inte utgivits på svenska.

Tolv nyskrivna artiklar sätter in Catos och Varros verk i sitt historiska sammanhang. De behandlar ämnen som livsmedel, kvinnans roll, djurläkekonst, teknik, djurskötsel, läkekonst och religion med folktro. Boken är en pendang till Lucius Junius Moderatus Columellas lärobok Tolv böcker om lantbruk från första århundradet e.Kr., som akademien gav ut 2009. Catos och Varros texter, register, tillsammans med de nyskrivna artiklarna gör det både möjligt och angenämt för forskare, antikintresserade och personer verksamma inom dagens lantbruk att ta del av hur det äldre romerska lantbruket bedrevs.

 

Ladda hem boken via nedanstående länkar (PDF):

Hela boken

Innehållsförteckning för översättningen av Cato

Innehållsförteckning översättning av Varro

Innehållsförteckning för nyskrivna artiklar

Bokens framsida

Bokens titelblad

Baksidestext