Anslag & Stipendier

KSLA delar ut anslag ur ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

Akademien förvaltar dessa stiftelser och delar enligt donatorernas önskemål ut olika typer av anslag.
Anslagen ska stödja eller bekosta synteser och analyser genom forskning, utredning, främjande, information etc., och/eller stipendier/resestipendier. När respektive ansökningsomgång öppnar meddelas här på vår hemsida.

Ansökan

Ansökan kan göras vissa tillfällen varje år:

 • 15 januari – C. F. Lundströms Stiftelse
 • 15 februari –Stiftelsen Anders Elofssons fond, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder
 • 1 april –  Stiftelsen SLO-fonden
 • 3 maj – Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond
 • 1 juni – Nilsson-Aschans stipendiefond och J. M. Svenssons donationsfond
 • 15 september – flertalet av akademiens förvaltade stiftelser
 • 1 november – Stiftelsen SLO-fonden, Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Anslag och stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för pilotprojekt, resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Ansökan görs elektroniskt.
Se under rubriken Att söka anslag/stipendium → Skapa konto.

Obs! För de flesta anslag och stipendier stängs det webbaserade ansökningssystemet kl 17.00 sista respektive ansökningsdag.

Redovisning

Akademien bytte anslagssystem våren 2015 och har inte längre tillgång till det gamla systemet, Orbelon. Du som fick anslag medan vi fortfarande använde Orbelon-systemet, ska därför slutredovisa ”manuellt”.

→ Information om slutrapportering, anslag från C.F. Lundströms stiftelse.

→ Information om slutrapportering, anslag från akademiens övriga stiftelser.

Slutrapport ska innehålla:

 • Information om projektets/resans genomförande.
 • Information om mål och resultat
 • Ev populärvetenskaplig sammanfattning.
 • Ekonomisk redovisning.

→ Logga in här för att se beslut, rekvirera och slutredovisa!