Ansökan 1 april

Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden

– verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden. Åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön har företräde. Med skogsbruk avses här det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen SLO-fonden

  • Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.
  • Max. bidrag som kan beviljas: 350 000 kronor.
  • Obs! Av ansökan ska framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Ansökan måste vara inne senast 1 april innevarande år.

Besked meddelas vecka 26.

Läs mer om hur du söker anslag!

 

Bifogade dokument: