Ansökan 1 april

Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden

– verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden. Åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön har företräde. Med skogsbruk avses här det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen SLO-fonden våren 2019

  • Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.
  • Max. bidrag som kan beviljas: 250 000 kronor.
  • Obs! Av ansökan ska framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Ansökan måste vara inne senast 1 april 2019 kl 17.00.

Besked meddelas vecka 26, 2019.

Läs mer om hur du söker anslag!

 

Utlysning per 3 april 2018