Ansökan 1 november

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

– befordrar och understödjer en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige.  Syftet är att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat. Anslag kan sökas av såväl forskare som verksamma jord- och skogsbrukare.

Stiftelsen SLO-fonden

– verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.

Läs mer om stiftelserna/anslagen till vänster.

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 1 november!

Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format.

*****