SLO-fonden

Stiftelsen SLO-fondens ändamål är att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Med skogsbruk avses i detta fall det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Nedanstående är inaktuellt för 2020, ska uppdateras.

******************************************

Anslagets inriktning och storlek hösten 2019

  • Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.
  • SLO-fondens disponibla medel: 2.000.000 kronor.
  • Max bidrag som kan beviljas är 350.000 kronor.

Ansök via nätet →

OBS!

  • Ansökan måste vara inne senast 1 november! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format (max 2 MB).
  • Av ansökan ska det framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Besked

lämnas vecka 51, 2019.