Ansökan 15 februari

Anslag och resebidrag för främjande av forskning inom beteskultur, vallkultur och fröodling eller för studier inom vallodling, vallfoderberedning och vallfoderutnyttjande.

Stiftelsen Anders Elofsons fond

– främjar forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden genom understöd till forskningsarbeten eller studieresor eller annat ändamål som är ägnat att främja den vetenskapliga forskningen inom fonderna områden.

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

– kan lämna bidrag till resor för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden, företrädesvis för resor utomlands.

Nytt konto skapas här för att skicka in ansökan. →

Läs mer om hur du söker anslag! →

Obs! Ansökan måste vara inne senast den 15 februari! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.

Bifogade dokument: