Ansökan 15 september

Fyra olika utlysningar sker för ansökan senast den 15 september. 

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna. För att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra samlade utlysningar enligt nedan.

Mer information finns under respektive utlysning.

→ Mer om hur man ansöker.

Obs! Ansökan måste vara inne senast den 15 september! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.

Frågor/problem med ansökan?

Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.