Ansökan 7 maj

Svenska Lantbruksveckans fond

– främjar de gröna näringarnas ställning i samhället. Det sker genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten. Ansökan vara inne senast den 7 maj kl 17.00 (normalt den 5 maj, men i år 2018 infaller den 5 maj på en lördag).

 • Vill du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?
 • Vill du skapa möten mellan människor inom jord- och skogsbruket eller trädgårdsnäringen?
 • Vill du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?

→   Vi ser gärna projekt som främjar de gröna näringarnas roll i integrationsarbetet!

Sök pengar ur Svenska Lantbruksveckans fond!

→ Skapa konto för din ansökan här!

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 7 maj!
Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format. Se FAQs nedan.

Fyra unga pysslar med trädgårdsarbete.

Sök anslag senast 7 maj.

Kriterier för anslag från Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond, beslutade 2014-02-03 (gäller t v):

  • Aktiviteterna ska vara utvecklande och inte redan göras av andra. Samma, eller mycket likartade aktiviteter, kan stödjas högst 3 år i följd.
  • Prioritet ges till ansökningar vilka uppfyller en eller flera av nedanstående punkter (utan rangordning):
   –          Målgruppen är barn och ungdomar.
   –          Samarbete mellan flera parter.
   –          Bidrag med egna insatser i form av tid och/eller pengar.
   –          God spridningseffekt.
   –          Projekt som initierar något nytt.
  • Ansökningarna, som bör ligga mellan 100 000 och 400 000 kronor, ska innehålla mål, aktiviteter och budget. 20 procent av beviljade medel hålls inne tills en redogörelse lämnats för genomförd aktivitet. Rapporten ska omfatta hur pengarna använts, själva aktiviteten och dess måluppfyllelse. Den ska vara inlämnad senast 24 månader efter beslutsdatum.

Vanliga frågor – FAQs

 1. Vad gäller för CV?
  Man skriver CV i själva ansökan (det kommer upp instruktion när man elektroniskt börjar fylla i ansökan), ej som bilaga. Endast huvudsökandes CV krävs. CV för medsökande/projektmedlemmar behövs inte.
 2. Vad gäller för bilaga?
  Bilaga ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
 3. Kan jag få resebidrag?
  Endast projektanslag beviljas, inga resebidrag.
 4. När får jag besked?
  Besked lämnas vecka 25.
 5. Hur lång tid har jag på mig för den påskrivna ansökan?
  Påskriven ansökan ska postas inom en vecka efter sista datumet, alltså senast 14 maj.

Frågor? Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.

Ladda ner informationen