Att söka anslag/stipendium

Anvisningar för nya ansökningar finns under rubriken → Skapa konto.

Anders Walls Landsbygdsstipendium har ett separat förfarande.

Obs! Det webbaserade systemet för ansökningar stänger automatiskt sista respektive ansökningsdag.
Information om beslutstider, besked och utbetalning finns under rubriken Beslut om bidrag.
En slutrapport ska lämnas – anvisningar kring det finns under rubriken Slutrapportering av bidrag.

Svar på några vanliga frågor:

  • Skicka en ansökan per resa/projekt/publiceringsbidrag – inte en ansökan per stiftelse (gäller 15 september-utlysningen).
  • Du kan välja upp till tre stiftelser som verkar ha relevant område för den resa/projekt du söker medel för (gäller 15 september-utlysningen). Om ingen stiftelse anges i ansökan, kan ansökan betraktas som ogiltig.
  • Du måste inte välja tre stiftelser, det går bra att välja en stiftelse eller två.
  • Huvudsökande skriver sin CV och ev. publikationslista i själva ansökan, inte som ett separat dokument.
  • Medsökandes/projektmedlemmars CV är inte obligatoriskt.
  • En kort sammanfattad beskrivning av resan/projektet ska skrivas i ansökan (begränsat utrymme). Detaljerad beskrivning bifogas som bilaga.
  • Bilagor ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
  • Ansökan ska finnas i systemet senast den angivna sista ansökningsdagen. Systemet stängs automatiskt. Du kan inte ändra eller komplettera efter det att du elektroniskt skickat din ansökan.
  • Skicka påskriven ansökan på papper senast  inom en vecka per vanlig post till akademien.  Två underskrifter krävs – av sökanden själv samt av hennes/hans handledare eller motsvarande. E-postadress till handledare eller motsvarande är obligatorisk. Om ansökan saknar underskrift kan den betraktas som ogiltig.
  • Besked om beslut meddelas vid den tidpunkt som anges i resp utlysning.

Frågor

Mejla eller ring Keiko Blesserholt: keiko.blesserholt@ksla.se, 08-54 54 77 13.

OBS! Akademiens kansli är inte bemannat under helger. Infaller sista ansökningsdag under helgen måste du ställa dina frågor senast under arbetsveckan före.