Beslut om bidrag

Ansökningsomgång 15 januari

Sökande får ett e-postmeddelande när beslut har fattats (vecka 12–13). Logga in på ditt konto för att se beslutet.

Ansökningsomgång 15 februari

Sökande får ett e-postmeddelande när beslut har fattats (vecka 13–14). Logga in på ditt konto för att se beslutet.

Ansökningsomgång 1 april

Sökande får ett e-postmeddelande när beslut har fattats (vecka 24–25). Logga in på ditt konto för att se beslutet.

Ansökningsomgång 3 maj

Sökande får ett e-postmeddelande när beslut har fattats (vecka 24–25). Logga in på ditt konto för att se beslutet.

Ansökningsomgång 1 juni

Sökande får ett e-postmeddelande när beslut har fattats (vecka 24–25). Logga in på ditt konto för att se beslutet.

Ansökningsomgång 15 september

Sökande får ett e-postmeddelande när beslut har fattats (vecka 50–51). Logga in på ditt konto för att se beslutet.

Ansökningsomgång 1 november

Sökande får ett e-postmeddelande när beslut har fattats (vecka 50–51). Logga in på ditt konto för att se beslutet.

Någon motivering till beslut lämnas inte.

Utbetalning

Utbetalning sker mot rekvisition. Medlen kan rekvireras i anslutning till att projektet inleds, dock senast inom ett år.
Av beviljat belopp utbetalas 80 % till sökandens institution (central ekonomienhet). Resterande 20 % utbetalas när projektet avslutats och slutrapport/redovisning godkänts av Akademien.

Resestipendium

Utbetalning görs först när reserapport/redovisning lämnats och godkänts av Akademien.

→ Logga in här för att se beslut, rekvirera och slutredovisa!