Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

har som ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stipendiet ska användas för uppmuntran och framåtsyftande verksamhet och har företrädesvis delats ut till yngre forskare, som är verksamma i Sverige.

Nomineringstiden för år 2020 har gått ut.

Innehavare av stipendiet bör vara disputerad eller motsvarande. Stiftelsen är obenägen att stödja professorer eller andra väl etablerade forskare. Företrädesvis är det yngre forskare, verksamma i Sverige, som erhållit stipendier.

Stiftelsens styrelse, där Kung Carl XVI Gustaf är ordförande, har till stöd en arbetsgrupp med företrädare från KSLA, KVA, IVA och Svenskt Näringsliv. Ordförandeskapet i arbetsgruppen är rullande mellan de ingående organisationerna och för 2019 har KSLA ordförandeskapet.

Slutligt urval görs under våren under Kung Carl XVI Gustafs medverkan. Vilka som fått stipendierna meddelas på Kungens födelsedag den 30 april. Kungen delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet i Stockholm i maj.

Stipendierna är normalt i storleksordningen 85 000–100 000 kr. Vanligen delas ett 15-tal stipendier ut. Stipendiet kan endast erhållas en gång.

 

Kriterier för stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Miljörelevans är alltid ett villkor.

Styrelsen ser härutöver positivt på om förslag har ett eller flera av följande kännetecken:

  • Vara innovativt.
  • Utgöra förebild (t.ex. i näringslivet).
  • Utgöra initieringsstöd (t.ex. för utprovning av nya idéer eller skapande av nya samarbeten – gärna internationella).

Stipendium till forskare ska normalt avse person som minst doktorerat men kan undantagsvis avse doktorand.

Stiftelsens styrelse är obenägen att belöna:

  • Professorer och andra etablerade forskare om stipendiet avser insats inom ramen för personens akademiska profession.
  • Person som föreslår stipendium till sig själv.
  • Förtjänstfulla insatser, det vill säga att i efterhand enbart uttrycka erkänsla för eller belöna redan utfört arbete.
  • Förslag som avser tidigare avslaget förslag, med eller utan reviderat innehåll.

Av förslaget ska framgå hur stipendiet/anslaget ska användas.

Om Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond på hovets hemsida →

monogram_cg-bla-102-187
Mer information: Keiko Blesserholt, tel 08-5454 7713.