Slutrapporter

Några av de slutrapporter som lämnats in till KSLA från år 2003.

(→ Om slutrapportering.)

2017

Malin Larsson och Mie Meiner
Kamelhållning i Sverige – biologi, skötsel, utfodring och hantering, 2017
Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond
Kamelhållning i Sverige 1a uppl 2017-04-22

2016

Louice Lejon och Per Ståhl
Utvärdering av teknik för beräkning av kvävemineralisering inom ekologisk odling, 2016
Stiftelsen Adolf Dahls fond och Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg
Teknik f berakning kvavemineralisering i ekologisk odling L Lejon o P Stahl

2015

Mats Daniel Nilsson, SLU, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Landskapets historiska utveckling vid den sörmländska gården Barksätter, 2015
Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond
Barksatters landskapshistoria – Mats Daniel Nilsson

2012

Johanna Deak Sjöman, SLU Alnarp, område Landskapsarkitektur
Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen, 2012
Stiftelsen Akademiens Kulturtekniska fond
Smatradgardarnas betydelse f klimatanpassning mm J Deak Sjoman

Håkan Wallander, Lunds universitet
Jord.  Funderingar kring grunden för vår tillvaro
(Bok utgiven på  Atlantis förlag.)
Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

Johan Abrahamsson, Bergen, Norge
Studieresa till Japan för studier av japansk trädgårdskonst, 2011
Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond
Japansk trädgårdskonst, studieresa till Japan Abrahamsson

2011

Catrin Jonsson, Saltsjöbaden
Landskapsarkitektur i Japan ur ett modernt och historiskt perspektiv, 2011
Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond
Landskapsarkitektur i Japan, studieresa till Japan Jonsson

Johanna Axelsson och Anna Bengtsson, SLU
Perma culture – hållbar utveckling på Tanzanias landsbygd, 2011
Stiftelsen Axel Melanders fond
Reserapport Perma culture – hallbar utveckling pa Tanzanias landsbygd

Carina Gunnarsson och Johanna Olsson, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik:
Studieresa till Tyskland – biogas från åker, 2011
Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond
Studieresa till Tyskland – biogas fran aker_Resedagbok

2009

Annika Wuolo, Dirk Dujesiefken, Kaj Rolf, and Hans Lindqvist, SLU, Alnarp:
Water Use of Urban Tilia cordata ”Greenspire” Trees in Sweden, Alnarp 2009
Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond
Water Use of Urban Tilia cordata ”Greenspire” Trees in Sweden

Petra Fransson, SLU, Uppsala:
Mykorrhizasymbiosens roll för kolflöden i marken vid förhöjda koldioxidhalter i luften.
Gästforskarutbyte med Aberdeen University, Uppsala 2009
Mykorrhizasymbiosens roll för kolflöden i marken vid förhöjda koldioxidhalter i luften

Rebecka Westin, SLU, Skara:
Diagnostisering av bogsår hos suggor med värmekamera, Skara 2009
Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond
Diagnostisering av bogsår hos suggor med värmekamera

Örjan Berglund och Kerstin Berglund, SLU, Uppsala:
Odlade torvjordar och växthuseffekten, pilotprojekt, Uppsala 2009
Odlade torvjordar och växthuseffekten

Henrik Lerner, Linköpings universitet:
Attityder hos veterinärer till beslut om liv och död i livets slutskede, Linköping 2009
Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond
Attityder hos veterinärer till beslut om liv och död i livets slutskede

Agneta Andersson, Inst. för kostvetenskap, Uppsala universitet:
Fullkornsintag syns i blod och urin – utvärdering av ny biomarkör, Uppsala 2009
Fullkornsintag syns i blod och urin – utvärdering av ny biomarkör

2008

Eva Lindberg, SLU, Umeå:
Doktorandkurs ”Computational Methods in Statistics with Applications”, reseberättelse, Linköping/Uppsala 2008
Stiftelsen A. W. Bergstens donation
Doktorandkurs Computational Methods in Statistics with Applications

Eva Lindberg, SLU, Umeå:
Silvilaser-konferens i Edinburgh, Skottland, 2008
Stiftelsen A. W. Bergstens donation
Silvilaser 2008 konferens i Edinburgh

Henrik Sjöman, SLU, Alnarp:
Fältstudier i Qinglingbergen, Kina 2008
Fältstudier i Qinglingbergen Kina 2008

Therese Jansson, Avelsäter Gård, Säffle:
Utbytesstudier och SLU-ambassadör vid University of Illinois 2007–2008
A. W. Bergstens donation
Utbytesstudier och SLU ambassadör vid University of Illinois 2007–2008

2007

Ida Karlsson, SLU, Umeå:
Reseberättelse från skoglig praktik i Tyskland hösten 2007
Inblick Nordrhein-Westfalen_Skoglig praktik i Tyskland

Albin Gunnarson, Svensk Raps AB:
Våroljeväxtodling, reseberättelse från Canada juli 2007
Våroljeväxtodling_Studieresa till Kanada 2007