Utlysning: fyra olika inriktningar, ansök senast 15 september

KSLA utlyser anslag med fyra olika inriktningar för ansökan senast den 15 september. 

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna. För att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra samlade utlysningar enligt nedan.

Mer information finns under respektive utlysning – följ länkarna ovan.