Anslag & stipendier


Anslag & stipendier

Utlysning VAT2021

Stöd till doktorand eller postdok för forskning inom hållbart vattenbruk. Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.

Anders Wall Landsbygdsstipendiater 2008–2019

Lämna förslag på mottagare av Anders Walls Stiftelses stipendium, 200 000 kr, som syftar till att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.

Sökord: stiftelser | stipendiater

Nomineringsblankett Anders Walls Landsbygdstipendium

Lämna förslag på mottagare av Anders Walls Stiftelses stipendium, 200 000 kr, som syftar till att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.

Sökord: blankett

CFL Kontraktsvillkor

C. F. Lundströms stiftelse lämnar bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till institutioner för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor med mera. 

Sökord: stiftelser | villkor

KSLA Kontraktsvillkor

Svenska Lantbruksveckans fond stödjer projekt som lyfter de gröna näringarnas ställning i samhället.

Sökord: stiftelser | villkor