Anslag & stipendier


Anslag & stipendier

Anders Wall Landsbygdsstipendiater 2008–2019

Utlysning, nominering och beslut sker i särskild ordning. Akademiledamöter och andra kan nominera kandidater. Se vad några tidigare stipendiater säger om priset (YouTube-film). Tidigare stipendiater 2021 Ingen utdelning. 2020 Henrik Jönsson, Staffanstorp, för hans insatser under mottot arbeta med och inte mot naturen. Han engagerar sig med stort teknikintresse och starkt ledarskap i uthålligt jordbruk,...

Sökord: stiftelser | stipendiater

Läs mer

Nomineringsblankett Anders Walls Landsbygdstipendium

Utlysning, nominering och beslut sker i särskild ordning. Akademiledamöter och andra kan nominera kandidater. Se vad några tidigare stipendiater säger om priset (YouTube-film). Tidigare stipendiater 2021 Ingen utdelning. 2020 Henrik Jönsson, Staffanstorp, för hans insatser under mottot arbeta med och inte mot naturen. Han engagerar sig med stort teknikintresse och starkt ledarskap i uthålligt jordbruk,...

Sökord: blankett

Läs mer

CFL Kontraktsvillkor

C. F. Lundströms stiftelse lämnar bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till institutioner för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor med mera. 

Sökord: stiftelser | villkor

Läs mer

KSLA Kontraktsvillkor

Svenska Lantbruksveckans fond stödjer projekt som lyfter de gröna näringarnas ställning i samhället.

Sökord: stiftelser | villkor

Läs mer