Biblioteket


Biblioteket

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Sökord: järnindustri | skog | träkol

Månadens karta 14

Juni 2024: En Sverigekarta som ger en bild av utbredningen av landets alléer.

Sökord: alléer | biotoper | landskap

Bruka utan att förbruka – Aktuellt från KSLA nr 4-2024

Referat från ett hybridseminarium med rapportlansering den 27 maj 2024.

Sökord: jämlikhet | klimat | koldioxidutsläpp | livsmedelsproduktion

Nya strömningar – vig en dag för vatten – Aktuellt från KSLA nr 4-2024

Rapport från ett hybridseminarium den 22 maj 2024.

Sökord: markanvändning | vatten

Vårexkursion till Barksätters Gård – Aktuellt från KSLA nr 4-2024

Rapport från akademiens vårexkursion som gick till Barksätter i Sörmland den 16 maj 2024.

Sökord: Barksätters egendom | vårexkursion

Månadens karta 13

Maj 2024: Sex kartor som visar på regionala skillnader i landet i fråga om gratisarrenden.

Sökord: arrende | jordbruk

VISA FLER