Biblioteket


Biblioteket

Månadens karta 9

Januari 2024: Kartor som visar beredskapslager för livsmedel 1920 och 1994.

Sökord: beredskap | historia | lager | livsmedel

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Sökord: allmänningar | historia | markanvändning

Östersjön förenar – Aktuellt från KSLA nr 7-2023

Rapport från jubileumsseminariet ”Östersjön – mycket mer än ett förorenat innanhav!” på KSLA 29 november 2023.

Sökord: miljö | Östersjön

Månadens karta 7

November 2023: Ersättning för rovdjursdöda djur per län år 1887.

Sökord: historia | rovdjur | statistik

Mångfald inom biologisk mångfald på KSLA – Aktuellt från KSLA nr 7-2023

Rapport från akademisammankomsten på KSLA 9 november 2023.

Sökord: biologisk mångfald

Beredskap att försörja – Aktuellt från KSLA nr 6-2023

Om KSLA:s program för försörjningsberedskap.

Vägval i skogen – Aktuellt från KSLA nr 6-2023

Rapport från akademisammankomsten på KSLA 12 oktober 2023.

Sökord: skog | skogsbruk

VISA FLER