Förteckningar

Förteckningar, register, bibliografier m m.


Förteckning över förordningar, kungörelser, etc. rörande margarin i SFS 1885–1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885–1950.

Sökord: jordbruk | kungörelser | margarin | SFS

Läs mer

Förteckning över utländska skogs- och lantbrukshistoriska artiklar

Förteckning över artiklar ur ickesvenska tidskrifter och årsböcker med ämnen som på olika sätt har relevans för nordisk skogs- och lantbrukshistorisk forskning i tvärvetenskaplig mening.

Sökord: artiklar | jordbruk | landskap | miljö | register

Läs mer

Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 1832–1844

Dessa uppgifter med arkivnummer E IV c:1–5 i akademiens arkiv innehåller inkomna dokument för två undersökningar angående sockenmagasinens existens och karaktär i Sverige, gjorda 1832/33 respektive 1843/44. Arkivet är sorterat länsvis, samt inom de olika länen årsvis.

Sökord: jordbruk | magasin | register | sockenmagasin

Läs mer

Register för Ethnomedizin

Ethnomedizin – Zeitschrift für lnterdisziplinäre Forschung Ethnomedicine – Journal for Interdisciplinary Research Editor: Arbeitskreis Ethnomedizin

Sökord: etnomedicin | register

Läs mer

Brøndegaardssamlingen Ämnesordsförteckning

Ämnesordsförteckningen indexerar Brøndegaardssamlingen, den innehåller ca 2 400 ord och är på danska. Siffrorna inom…

Sökord: ämnesord | boksamling | Brøndegaard | kortsamling

Läs mer

Vagn Brøndegaards etnobiologiska bibliografi och register

Ur: Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen. Vagn J. Brøndegaards biografi,…

Sökord: bibliografi | Brøndegaard | register

Läs mer

Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i KSLA:s bibliotek

Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek

Sökord: agrarhistoria | jordbruk | mechanization | mekanisering | teknik

Läs mer

Förteckning över uppsatser i ämnet lantbruksstatistik i KSLAT 1813–1997 m m i KSLA:s bibliotek

Uppsatser i ämnet lantbruksstatistik i KSLAT 1813–1997 m m i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek…

Sökord: KSLAT | lantbruk | litteratur | statistik | uppsatser

Läs mer

100-årsregister till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 1813–1912

Kungl. Landtbruksakademiens publikationer 1813–1912. Pdf:n inleds med en systematisk innehållsförteckning till 100-årsregistret.

Sökord: jordbruk | KSLAT | register

Läs mer
VISA FLER