Förteckningar

Förteckningar, register, bibliografier m m.


Förteckning över förordningar, kungörelser, etc. rörande margarin i SFS 1885–1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885–1950.

Sökord: jordbruk | kungörelser | margarin | SFS

Läs mer

Förteckning över utländska skogs- och lantbrukshistoriska artiklar

Innehåll Förteckningen består av artiklar hämtade ur ickesvenska tidskrifter och årsböcker och behandlar ämnen som på olika...

Sökord: artiklar | jordbruk | landskap | miljö | register

Läs mer

Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 1832–1844

Dokumentsamlingen innehåller information värdefull för undersökningar inom en rad områden. Den lämpar sig väl både...

Sökord: jordbruk | magasin | register | sockenmagasin

Läs mer

Register för Ethnomedizin

Ethnomedizin – Zeitschrift für lnterdisziplinäre Forschung Ethnomedicine – Journal for Interdisciplinary Research Editor: Arbeitskreis Ethnomedizin

Sökord: etnomedicin | register

Läs mer

Brøndegaardssamlingen Ämnesordsförteckning

Ämnesordsförteckningen indexerar Brøndegaardssamlingen, den innehåller ca 2 400 ord och är på danska. Siffrorna inom...

Sökord: ämnesord | boksamling | Brøndegaard | kortsamling

Läs mer

Generalregister for nordisk jordbrugsforskning 1919–1942

Generalregister till Nordiska jordbruksforskares förenings (NJF) tidskrift 1919–1942. Registret är ämnesordnat och sorterat på författare/upphovsman...

Sökord: jordbruksforskning | NJF | tidskrifter

Läs mer

Vagn Brøndegaards etnobiologiska bibliografi och register

Ur: Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen. Vagn J. Brøndegaards biografi,...

Sökord: bibliografi | Brøndegaard | register

Läs mer

Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i KSLA:s bibliotek

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, KSLAB, har betydande samlingar av både svensk och internationell litteratur...

Sökord: agrarhistoria | jordbruk | mechanization | mekanisering | teknik

Läs mer

Förteckning över uppsatser i ämnet lantbruksstatistik i KSLAT 1813–1997 m m i KSLA:s bibliotek

Uppsatser i ämnet lantbruksstatistik i KSLAT 1813–1997 m m i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek...

Sökord: KSLAT | lantbruk | litteratur | statistik | uppsatser

Läs mer

100-årsregister till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 1813–1912

Kungl. Landtbruksakademiens publikationer 1813–1912. Pdf:n inleds med en systematisk innehållsförteckning till 100-årsregistret.

Sökord: jordbruk | KSLAT | register

Läs mer
VISA FLER