Förteckningar

Förteckningar, register, bibliografier m m. Tidskriften Agricultural History Review utkommer med ett nummer per år och publiceras av British Agricultural History Society, bildat 1952. På sällskapets hemsida finns möjlighet att söka i tidskriften och alla artiklar finns tillgängliga att ladda hem i fulltext som pdf.


Förteckning över förordningar, kungörelser, etc. rörande margarin i SFS 1885–1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885–1950.

Sökord: jordbruk | kungörelser | margarin | SFS

Förteckning över utländska skogs- och lantbrukshistoriska artiklar

Förteckning över artiklar ur ickesvenska tidskrifter och årsböcker med ämnen som på olika sätt har relevans för nordisk skogs- och lantbrukshistorisk forskning i tvärvetenskaplig mening.

Sökord: artiklar | jordbruk | landskap | miljö | register

Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 1832–1844

Dessa uppgifter med arkivnummer E IV c:1–5 i akademiens arkiv innehåller inkomna dokument för två undersökningar angående sockenmagasinens existens och karaktär i Sverige, gjorda 1832/33 respektive 1843/44. Arkivet är sorterat länsvis, samt inom de olika länen årsvis.

Sökord: jordbruk | magasin | register | sockenmagasin

Register för Ethnomedizin

Ethnomedizin – Zeitschrift für lnterdisziplinäre Forschung Ethnomedicine – Journal for Interdisciplinary Research Editor: Arbeitskreis Ethnomedizin

Sökord: etnomedicin | register

Brøndegaardssamlingen Ämnesordsförteckning

Ämnesordsförteckningen indexerar Brøndegaardssamlingen, den innehåller ca 2 400 ord och är på danska. Siffrorna inom parentes anger antalet kort per ord. Varje kort innehåller oftast fler än en referens.

Sökord: ämnesord | boksamling | Brøndegaard | kortsamling

Vagn Brøndegaards etnobiologiska bibliografi och register

Ur: Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen. Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk, Vol 1 (SOLMED nr 64). Red. Håkan Tunón. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala amp;amp; Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm. ISBN: 978-91-86573-48-5

Sökord: bibliografi | Brøndegaard | register

Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i KSLA:s bibliotek

Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek

Sökord: agrarhistoria | jordbruk | mechanization | mekanisering | teknik

Förteckning över uppsatser i ämnet lantbruksstatistik i KSLAT 1813–1997 m m i KSLA:s bibliotek

Uppsatser i ämnet lantbruksstatistik i KSLAT 1813–1997 m m i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB).

Sökord: KSLAT | lantbruk | litteratur | statistik | uppsatser

100-årsregister till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 1813–1912

Kungl. Landtbruksakademiens publikationer 1813–1912. Pdf:n inleds med en systematisk innehållsförteckning till 100-årsregistret.

Sökord: jordbruk | KSLAT | register

VISA FLER