Övrigt material

Främst externt producerat material (i bland med stöd av KSLA) av agrarhistoriskt intresse, men som inte hör hemma under kategorierna Förteckningar eller Artiklar.


Lennart Hjelms kortfattade memoarer "En smålännings strävsamma liv"

Utbildning, verksamheter, upplevelser, utmärkelser Lennart Hjelm (1915–2009), agronom och lantbruksvetenskaplig forskare, ledamot i KSLA från...

Sökord: forskning | lantbruk | självbiografi | vetenskap

Läs mer

De Phalaena Bombyce – om silkesfjärilen

Dissertatio Academica de Phalaena Bombyce Akademisk dissertation om silkesfjärilen som med medgivande från den mycket...

Sökord: silkesfjäril | silkesodling | trädgård

Läs mer

De Cultura Bombycum et Serici – om silkesodling

Dissertatio Oeconomica de Cultura Bombycum et Serici Ekonomisk dissertation om uppfödning av silkesmaskar och silkesframställning...

Sökord: silkesmask | silkesodling | trädgård

Läs mer

De Moro Alba – om mullbär

Dissertatio Gradualis de Moro Alba Gradualdissertation om det vita mullbärsträdet som med tillstånd av den...

Sökord: mullbär | silkesodling | trädgård

Läs mer

Ur Carl Mathias och Herman Juhlin Dannfelts minnesanteckningar "I landtbrukets tjänst"

Både Carl och Herman Juhlin-Dannfelt förde minnesanteckningar under sina liv, tänkta för familjen och efterkommande....

Sökord: agrarhistoria | jordbruk | lantbruk | memoarer

Läs mer

Den svenska lantbrukskooperationens bakgrund, framväxt och utveckling till 1930

Detta är ett ej färdigställt manuskript författat av Tore Johansson (1937–2010) som var fil. lic....

Sökord: lantbrukskooperation

Läs mer

Svenska konungar som jägare och jagtvårdare

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus, publicerad i Svenska jägareförbundets tidskrift 1908–1909. Texten behandlar de...

Sökord: jägarhistorik | jakt | viltvård

Läs mer

Erfarenheter rörande motorplöjning – ett anförande

I dyrtiderna under och strax efter första världskriget var många engagerade i den då högaktuella...

Sökord: jordbruk | plöjning | redskap | teknik | trädgård

Läs mer

Peter Hernquists Horticultura och Trägårdskonsten

Inledningen Trädgård – skola för odling, Peter Hernquist och trädgården av Catharina Svala (1996), behandlar Hernquists arbete...

Sökord: hortikultur | odling | trädgård

Läs mer

Kronobergs läns hushållningssällskaps utveckling under 1800-talets första decennier

Detta är ett ej färdigställt manuskript författat av Mats Höglund, pedagogisk chef inom vuxenutbildningen i...

Sökord: hushållningssällskap | jordbruk | Kronoberg

Läs mer
VISA FLER