Övrigt material

Främst externt producerat material (i bland med stöd av KSLA) av agrarhistoriskt intresse, men som inte hör hemma under kategorierna Förteckningar eller Artiklar.


Lennart Hjelms kortfattade memoarer ”En smålännings strävsamma liv”

Lennart Hjelm (1915–2009), agronom och lantbruksvetenskaplig forskare, ledamot i KSLA från 1958 och dess preses 1984–1987. År 1987 valdes han till hedersledamot och 1989 erhöll han akademiens stora guldmedalj. Här hans kortfattade memoarer som endast finns i manuskriptform.

Sökord: forskning | lantbruk | självbiografi | vetenskap

De Phalaena Bombyce – om silkesfjärilen

Dissertatio Academica de Phalaena Bombyce

Sökord: silkesfjäril | silkesodling | trädgård

De Cultura Bombycum et Serici – om silkesodling

Dissertatio Oeconomica de Cultura Bombycum et Serici.

Sökord: silkesmask | silkesodling | trädgård

De Moro Alba – om mullbär

Dissertatio Gradualis de Moro Alba. Denna avhandling är skannad från originalet och på latin.

Sökord: mullbär | silkesodling | trädgård

Ur Carl Mathias och Herman Juhlin Dannfelts minnesanteckningar "I landtbrukets tjänst"

Utskrift av en handskrift i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv.

Sökord: agrarhistoria | jordbruk | lantbruk | memoarer

Den svenska lantbrukskooperationens bakgrund, framväxt och utveckling till 1930

Den svenska lantbrukskooperationens bakgrund, framväxt och utveckling till 1930: inspiratörer, idéutveckling och praxis

Sökord: lantbrukskooperation

Svenska konungar som jägare och jagtvårdare

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus, publicerad i Svenska jägareförbundets tidskrift 1908–1909. Texten behandlar de tre svenska kungarna Gustaf Vasa, Karl IX samt Gustaf II Adolf som jägare och deras inflytande på jaktvård. Texten är uppdelad i tre avsnitt och föregås av en kort biografi om författaren.

Sökord: jägarhistorik | jakt | viltvård

Erfarenheter rörande motorplöjning – ett anförande

I dyrtiderna under och strax efter första världskriget var många engagerade i den då högaktuella frågan om jordbrukets mekanisering och särskilt motorisering. Statens maskin- och redskapsprovningars föreståndare K.F. Adelsköld höll ett initierat anförande i denna fråga vid akademien 1920, som här återges i sin helhet.

Sökord: jordbruk | plöjning | redskap | teknik | trädgård

VISA FLER