KSLA


KSLA

Småskaliga livsmedelsproducenters roll för hållbara livsmedelssystem

Seminarium på KVA: Mötet tar upp möjligheter och utmaningar som småskaliga livsmedelsproducenter står inför när det gäller att ställa om det globala livsmedelssystemet.

Nya hedersledamöter i KSLA

Prof. em. Margareta Ihse och TD Kerstin Niblaeus har valts till hedersledamöter i KSLA vid sammankomsten den 9 november 2023.

Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

Vid KSLA:s sammankomst den 9 november valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 7 i Skogsavdelningen.

Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

Vid KSLA:s sammankomst den 9 november valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 5 i Jordbruksavdelningen.

Nya ledamöter i KSLA:s Allmänna avdelning

Vid KSLA:s sammankomst den 9 november valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 9 i Allmänna avdelningen.

Nominera stipendiat till Carl XVI Gustafs 50-årsfond

för vetenskap, teknik och miljö senast 9 januari 2024. Stipendiet delas företrädesvis ut till yngre forskare, som är verksamma i Sverige.

Ansök om anslag senast 1 november 2023!

Stiftelserna Svensk Växtnäringsforskning och SLO-fonden utlyser nu anslag. Bild: Patentkali.

Ungdomsutskottet söker nya medlemmar

Ungdomsutskottet söker engagerade unga personer som vill ingå i utskottets arbete fr o m årsskiftet. Välkommen med din ansökan senast 1 nov!

Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

VISA FLER