Remissvar

KSLA:s remissvar till departement och myndigheter färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.


Remisser

Synpunkter på Samrådshandlingar för ny vattenförvaltning

KSLA delar Vattenmyndighetens uppfattning om att det är nödvändigt att genomföra ytterligare åtgärder även inom...

Sökord: vatten

Läs mer

Yttrande om vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande

En fungerande markavvattning är grunden för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Flera av utredningens förslag...

Sökord: avvattning | dike | lantmäteri | mark | vatten | vattenkraft

Läs mer

KSLA Förvaltningsorganisation för Laponia 2010

KSLA Förvaltningsorganisation för Laponia 2010

Läs mer

KSLA Förvaltningsplan för Laponia 2010

KSLA Förvaltningsplan för Laponia 2010

Läs mer

KSLA Answer to the Commissions consultation on ILUC 2010

KSLA Answer to the Commissions consultation on ILUC 2010

Läs mer