Publikationer

Här hittar du akademiens alla publikationer och KSLA-podden. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och även Småskrifter (tidigare Miscellania).


Jordbrukspolitik då och nu – vad utlöste krisen inom svenskt jordbruk och hur löstes den?

Det svenska jordbruket sysselsatte för 200 år sedan 80 procent av landets invånare. Deras väl...

Läs mer

Hur bidrar skogs- och jordbruket ännu mer till bästa klimatnytta?

Vi vet också att svenska jordbruksprodukter är betydligt mer klimatvänliga än många av de varor vi...

Läs mer

Allt vi behöver veta för ett bra liv hela livet

Forskarna, professorerna, läkarna och författarna Mai-Lis Hellenius och Tommy Cederholm samtalar i det här avsnittet...

Läs mer

KSLA Activities and Focus 2021–2024

President Jan Fryk and Vice President Lena Ingvarsson stand behind this document, which was adopted...

Sökord: activities

Läs mer

KSLA Verksamhet och Inriktning 2021–2024

Preses Jan Fryk och vice preses Lena Ingvarsson står bakom detta dokument som fastställdes av...

Läs mer

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

Från medeltidens ölbodar och tavernor, via stormaktstidens gästgiverier och gårdskök, 1700-talets kaffehus och vinkällare, 1800-talets...

Läs mer

Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den...

Läs mer

Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

Inom jord- och skogsbruk är frågorna kopplade till klimatet många och komplexa. Kommittén för klimat...

Läs mer

Likt och olikt i jordbruket i Sverige och Syrien

Maha Razouk är utbildad agronom inom trädgårds- och lantbruksvetenskap vid Aleppo-universitetet och har arbetat som...

Läs mer

KSLA Nytt 3/4-2020

Ur innehållet: EU:s ökade fokus på skog Hot eller möjlighet för svensk skogsnäring? En akademisammankomst...

Läs mer
VISA FLER