Publikationer

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.


Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den...

Sökord: jordbruk | mark | skogsbruk

Läs mer

Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

Inom jord- och skogsbruk är frågorna kopplade till klimatet många och komplexa. Kommittén för klimat...

Sökord: jordbruk | klimat | mark | skogsbruk

Läs mer

Galna ko-sjukan – KSLAT nr 3-2020

Galna ko-sjukan Köttmjöl och kannibalism Galna ko-sjukan, BSE, som härjade främst under 1990-talet, var en...

Sökord: Djurhållning | jordbruk | livsmedel | zoonos

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 2-2020

Ur innehållet: Rewilding as a new paradigm for nature conservation? Wallenbergprofessor Tobias Kümmerle m fl...

Sökord: belöning | forskning | jordbruk | klimat | landskap | politik | Skog | stiftelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019 – KSLAT nr 2-2020

Innehåll: Preses och vice preses har ordet Akademisekreterarens reflektioner från 2019 Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster •...

Sökord: anslag | Barksätter | belöning | casetävling | Enaforsholm | forskning | historia | högtidssammankomst | jordbruk | klimat | landsbygd | landskap | ledamöter | livsmedel | mark | remiss | skogsbruk | stipendium

Läs mer

Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens synpunkter på regeringens forskningspolitik inför kommande propositioner Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA)...

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 1-2020

Ur innehållet: Skogen och Agenda 2030 Samspelet mellan de olika globala hållbarhetsmålen är komplext, även...

Sökord: Enaforsholm | forskning | historia | klimat | mark | Skog | skogsbruk

Läs mer

KSLA Caseutmaning 2019 – KSLAT nr 1-2020

Hur kan data berätta historien om din produkt? Caseutmaningen är en pedagogisk modell för att...

Sökord: casetävling | data | konsument

Läs mer

De kungliga akademierna

De 10 svenska kungliga akademierna har nu en gemensam broschyr som i korta ordalag presenterar varje...

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 4-2019

Ur innehållet: KSLA:s inspel till forskningspropositionen ”Djärv forskning och innovation behövs för att utveckla de...

Läs mer
VISA FLER