Publikationer

Här hittar du akademiens alla publikationer och KSLA-podden. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och även Småskrifter (tidigare Miscellania).


KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.

Sökord: fiske | hav | jordbruk | livsmedelsproduktion | Östersjön

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

Sökord: högtidssammankomst | livsmedelsförsörjning | pollinatörer

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Sökord: Försörjningsberedskapsprogrammet | hållbar framtid | krisberedskap | KSLA-podden | livsmedelsförsörjning

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Sökord: Barksätter | vegetation

KSLAT nr 3-2023

Första numret med KSLAT:s nya form.

Sökord: djurhälsa | jordbrukspolitik | skogsbruk | teknik

Aktuellt från KSLA nr 7-2023

KSLA:s ungdomsutskott, biologisk mångfald, afrikansk svinpest, Östersjön, IUFRO World Congress… och annat.

Sökord: afrikansk svinpest | biologisk mångfald | Östersjön | ungdomsutskottet

Sveriges framtida forskningspolitik – KSLA:s synpunkter

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens synpunkter på regeringens forskningspolitik.

Sökord: forskning | forskningspolitik

KSLA Koncentrerar: Jordbruk och biologisk mångfald

En rapport från arbetsgruppen Klimat och Jordbruk inom KSLA.

Sökord: biologisk mångfald | jordbruk

Aktuellt från KSLA nr 6-2023

Caseutmaning, skog, avreglering av genomiska tekniker och annat.

Aktuellt från KSLA nr 5-2023

2023 års första höstnummer av Aktuellt från KSLA.

Sökord: klimat | kulturarv | NGT | skog | teknik

VISA FLER