Publikationer

Här hittar du akademiens alla publikationer och KSLA-podden. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och även Småskrifter (tidigare Miscellania).


KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: jordbruk | klimat | livsmedel | skogsbruk | teknik

Läs mer

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så mycket? Lyssna på KSLA-podden så får du svar på detta och andra frågor! (2021-10-20)

Sökord: ekofysiologi | globala hållbarhetsmål | hållbar framtid | hållbarhet | idéhistoria | jord- och skogsbruk

Läs mer

Koll på kolet – KSLAT nr 2-2021

Om kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet – en unik sammanställning av kolets kretslopp i den svenska värdekedjan för livsmedel, var i kedjan kolet binds in, lagras i mark och livsmedel och var svinn och läckage uppstår.

Sökord: jordbruk | klimat | kolflöde | livsmedel

Läs mer

KSLA-podden: Växtproteinerna på den framtida tallriken?

Varför är det nyttigare för kroppen att äta lite kött och fisk ofta än en helt växtbaserad kost? Hur får vi konsumenterna att välja närproducerade växtbaserade proteiner? Experterna samtalar om kost, hälsa, klimat och hållbarhet (2021-09-21).

Sökord: animaliska proteiner | framtida maten | hållbarhet | hälsa | klimat | kost | växtbaserade proteiner

Läs mer

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Sökord: biologisk mångfald | klimat | politik | skog | skogsbruk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2020 – KSLAT nr 1-2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2020.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

Läs mer

Vad är en trädgård och vad vet vi om trädgårdsodling under stenåldern?

KSLA-podden avsnitt 10: Vilka växter ingick i en förhistorisk odling? Vilken roll spelade Romarriket för trädgårdarna i Norden? Svar på dessa och fler frågor i detta boksamtal om förhistoriska och medeltida trädgårdar utifrån det första bandet av ”Svensk trädgårdshistoria”.(2021-04-29)

Sökord: arkeologi | boksamtal | förhistoriska odlingar | historia | medeltida trädgårdar | nationalstadsparken | växtgenetik

Läs mer

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Om granbarkborrens härjningar på senare år. Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott och hur får man stopp på dem? Vilka R-tal gäller för barkborrar och varför har försäljningen av tallplantor ökat markant på senare tid? (2021-04-07)

Sökord: entymologi | granbarkborre | podd | skogsskador

Läs mer

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.

Sökord: EU | GMO | historia | jordbruk | livsmedel | vatten

Läs mer

Granbarkborrar – skogens egen pandemi?

KSLA-podden avsnitt 8: Hur känner man igen granbarkborreskadad skog och hur länge kommer utbrottet att vara? KSLA-podden handlar den här gången om granbarkborrarnas härjningar, som startade med den extremt varma sommaren 2018. (2021-03-31)

Sökord: entymologi | granbarkborre | podd | skogsskador

Läs mer
VISA FLER