Publikationer

Här hittar du akademiens alla publikationer och KSLA-podden. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och även Småskrifter (tidigare Miscellania).


Vad är en trädgård och vad vet vi om trädgårdsodling under stenåldern?

Svar på dessa och andra frågor får du i detta boksamtal mellan akademibibliotekarie Per Eriksson,...

Sökord: arkeologi | boksamtal | förhistoriska odlingar | historia | medeltida trädgårdar | nationalstadsparken | växtgenetik

Läs mer

Granbarkborrens härjningar, del 2

Hur används fällor och fungerar de i förebyggande syfte? Finns det risk att fällorna dödar...

Sökord: entymologi | granbarkborre | podd | skogsskador

Läs mer

KSLA Nytt 1-2021

Ur innehållet: Så bygger vi en robustare livsmedelskedja Om livsmedelskedjans sårbarhet och behovet av att...

Sökord: EU | GMO | historia | jordbruk | livsmedel | vatten

Läs mer

Granbarkborrar – skogens egen pandemi?

Jan Stenlid, som är ordförande i KSLA:s Skogskadekommitté och till vardags arbetar med skogssjukdomar som...

Sökord: entymologi | granbarkborre | podd | skogsskador

Läs mer

Jordbrukspolitik då och nu – vad utlöste krisen inom svenskt jordbruk och hur löstes den?

Det svenska jordbruket sysselsatte för 200 år sedan 80 procent av landets invånare. Deras väl...

Sökord: biologisk mångfald | jordbruk | klimat | Miljö | podd | politik | produktion

Läs mer

Hur bidrar skogs- och jordbruket ännu mer till bästa klimatnytta?

Vi vet också att svenska jordbruksprodukter är betydligt mer klimatvänliga än många av de varor vi...

Sökord: hållbarhet | klimat | markanvändning | podd

Läs mer

Allt vi behöver veta för ett bra liv hela livet

Forskarna, professorerna, läkarna och författarna Mai-Lis Hellenius och Tommy Cederholm samtalar i det här avsnittet...

Sökord: åldrande | diet | hälsa | kost | podd

Läs mer

KSLA Activities and Focus 2021–2024

President Jan Fryk and Vice President Lena Ingvarsson stand behind this document, which was adopted...

Sökord: activities

Läs mer

KSLA Verksamhet och Inriktning 2021–2024

Preses Jan Fryk och vice preses Lena Ingvarsson står bakom detta dokument som fastställdes av...

Läs mer

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

Från medeltidens ölbodar och tavernor, via stormaktstidens gästgiverier och gårdskök, 1700-talets kaffehus och vinkällare, 1800-talets...

Sökord: gastronomi | historia | podd | uteätande

Läs mer
VISA FLER