Aktuellt från KSLA

Aktuellt från KSLA är ett digitalt nyhetsbrev med litet omfång som innehåller referat från akademiens aktiviteter med mera. Takten i utgivningen kan variera.


Aktuellt från KSLA nr 3-2023

Rapporter från seminarier om konkurrenskraftig livsmedelskedja, biologisk mångfald i skog, skogsnäringen år 2033 och mer.

Sökord: biologisk mångfald | livsmedelsförsörjning | skogsbruk

Aktuellt från KSLA nr 2-2023

Lite om försörjningsberedskap, fakta och värderingar, naturlighet och skogsbruk, växtförädling…

Sökord: försörjningsberedskap | skogsbruk | växtförädling

Aktuellt från KSLA nr 1-2023

Rapporter från två skogliga arrangemang, åsikter om NNR 2022, en presentation av boken Ichthyologia – nu på svenska, m m.

Sökord: livsmedel | skog | utlysningar

Aktuellt från KSLA nr 4-2022

Med referat från fyra aktiviteter under hösten och en del annat smått och gott.

Sökord: biologisk mångfald | mark | vatten | växtförädling

Aktuellt från KSLA nr 3-2022

Med bl a lite om bibliotekets arbete med Karin Greens GMO-klippsamling.

Sökord: forskning | jordbruk | skogsbruk | växtförädling

Aktuellt från KSLA nr 2-2022

Det andra numret av Aktuellt från KSLA innehåller bl a en kort rapport från UEAA:s General Assembly i Slovakien.

Sökord: lantbruk | ledamöter | mark | UEAA

Aktuellt från KSLA nr 1-2022

Det allra första numret av KSLA:s nyhetsbrev Aktuellt från KSLA, som ersätter KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: hållbart jordbruk | kultur | politik | skog