Enaforsholm RSS

Ett antal informativa skrifter, de flesta i litet format, har publicerats om Enaforsholm och fjällgårdens omgivningar.

Enaforsholm Förvaltningsplan

Enaforsholms förvaltningsplan har formats i två steg: först en plan, som beskriver den överordnade målsättningen med förvaltningen av egendomen och sedan en uppföljande del med en detaljerad skötselplan, som följer upp de överordnade principerna. Den skrevs 2013 och har sedan kompletterats 2015. Läs mer

Enaforsholm fjällträdgård växtförteckning 2012

Växtförteckningen tar upp de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som förekommer eller tros förekomma i Enaforsholms fjällträdgård. Den … Läs mer

Enaforsholm Försöks- och fjällträdgården 1991–2008

En bearbetning och uppdatering av det sista avsnittet i kapitlet ”Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron – om Enaforsholm, dess … Läs mer

Enaforsholm Fjällträdgård Växtförteckning 2008–2009

Växtförteckningen tar upp alla de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som för närvarande förekommer (delvis även har förekommit/tros … Läs mer

Enaforsholm Fjällträdgård

  Trädgård och trädgårdsodling har gamla anor på Enaforsholm, åtminstone i ett svenskt historiskt fjällperspektiv. Platsen bakom Stora Huset har … Läs mer

Kärlek, hälsa och mirakler

Om Ernst Westerlund, Storlien och Blomsterstigen. Författare: Kjell Lundquist.

Berg och jord kring Enaforsholm

Fjällkedjan och jordarterna kring Enaforsholm och deras bildning. Sambandet mellan bergarter, jordarter och växtlighet. Frostmark. Författare: Nils Nykvist.