Freja

Nyhetsbrevet Freja ges inte längre ut. Det handlade i huvudsak om KSLA:s bibliotek och den litteratur som köps in dit. Freja tipsade också om intressanta forskningsmiljöer och intressanta databaser m m som är användbara i det agrarhistoriska arbetet.


Freja-2-2014.pdf

Freja-2-2014.pdf

Freja5_2014

Freja fortsätter på temat landsbygdshistoria. Förutom att lyfta fram några böcker kring detta presentera sådant som närmast kan ses som källmaterial –  reportage, filmer och andra mer allmänkulturella sätt att förhålla sig till landsbygden. Vi har också nöjet att presentera Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historiska matrikel. Red. Per Eriksson. Ladda ned till höger.

Sökord: Freja | landsbygdshistoria | matrikel

Freja4_2014

I detta nummer av Freja försöker vi få en överblick över de areella näringarnas historias verksamhetsområden som en del i deras mer övergripande dynamik. I bästa fall går det att hitta en bra balans mellan det specifika och det generella. Det generella handlar i det här fallet om landsbygden, som i allt högre grad tvingas…

Sökord: Freja | häst | Hebbe | historia | ruralities

Freja3_2014

Akademien och Hushållningssällskapen. Bibliotekets/ANH:s hemsida. C L:son Behm i Vavilovs fotspår. Nya böcker: Jones, Smil, Leigh, Gorman, Mårald, Söderberg m fl… Bebyggelsehistorisk tidskrift. Red: Per Eriksson. Ladda ned till höger eller → hämta direkt hos ANH.

Sökord: böcker | Freja | historia | hushållningssällskap | tidskrifter

Freja2_2014

Ett specialnummer om hästlitteratur vid KSLAB.

Sökord: Freja | häst | historia | litteratur

Freja1_2014

Boksläpp: Att bruka men inte äga. Vagn Brøndegaard 1919–2014. Etnobotanik i biblioteket. Några intressanta evenemang. Litteratur om mat och livsmedel i biblioteket. Ulf Jonsson om Mat och historia – ett aktuellt forskningsfält. SOLMED: Lantbruksveckan 1911–2007 och När landet kom till staden. Hämta Freja nr 1 2014 här.

Sökord: Freja

Freja8_2013

Kunskapens infrastruktur. EURHO – European Rural History Organisation. Tidskrifter i kris? Miljöhistoria och gränsöverskridande humaniora. Agrara marknader analyserade i ny avhandling. Nya böcker. Besök av trädgårdsstudenter. Hämta Freja nr 8 2013 här.

Sökord: Freja

Freja nr 7-2013

Boksläpp, När landet kom till staden. Takstolar. ”Atoms in agriculture”. Grödor. Historiska tidskrifter i biblioteket. Hämta Freja nr 7 2013 här.

Sökord: Freja

Freja6_2013

Bokseminarium – Paul Brassley på besök. Nya bokförvärv. Mathistoria – the mascarpne is the message. Skogshistorisk litteratur. Broschyrer hos biblioteket. Reinerus Broocmans hushållsbok. Hämta Freja nr 6 2013 här.

Sökord: Freja

Freja5_2013

Perspektiv på de areella näringarna. Ny forskning – tidskrifter och böcker. Den svenska trädgårdshistoriens fader – M. B. Swederus. Hämta Freja nr 5 2013 här.

Sökord: Freja

VISA FLER