Freja RSS

Nyhetsbrevet Freja ges inte längre ut. Det handlade i huvudsak om KSLA:s bibliotek och den litteratur som köps in dit. Freja tipsade också om intressanta forskningsmiljöer och intressanta databaser m m som är användbara i det agrarhistoriska arbetet.

Freja nr 5 2014

Freja fortsätter på temat landsbygdshistoria. Förutom att lyfta fram några böcker kring detta presentera sådant som närmast kan ses som källmaterial –  reportage, … Läs mer

Freja nr 4 2014

I detta nummer av Freja försöker vi få en överblick över de areella näringarnas historias verksamhetsområden som en del i … Läs mer

Freja nr 3 2014

Akademien och Hushållningssällskapen. Bibliotekets/ANH:s hemsida. C L:son Behm i Vavilovs fotspår. Nya böcker: Jones, Smil, Leigh, Gorman, Mårald, Söderberg m … Läs mer

Freja nr 2 2014

Ett specialnummer om hästlitteratur vid KSLAB. Läs mer

Freja nr 1 2014

Boksläpp: Att bruka men inte äga. Vagn Brøndegaard 1919–2014. Etnobotanik i biblioteket. Några intressanta evenemang. Litteratur om mat och livsmedel … Läs mer

Freja nr 8 2013

Kunskapens infrastruktur. EURHO – European Rural History Organisation. Tidskrifter i kris? Miljöhistoria och gränsöverskridande humaniora. Agrara marknader analyserade i ny … Läs mer

Freja nr 7 2013

Boksläpp, När landet kom till staden. Takstolar. ”Atoms in agriculture”. Grödor. Historiska tidskrifter i biblioteket. Hämta Freja nr 7 2013 … Läs mer

Freja nr 6 2013

Bokseminarium – Paul Brassley på besök. Nya bokförvärv. Mathistoria – the mascarpne is the message. Skogshistorisk litteratur. Broschyrer hos biblioteket. … Läs mer

Freja nr 5 2013

Perspektiv på de areella näringarna. Ny forskning – tidskrifter och böcker. Den svenska trädgårdshistoriens fader – M. B. Swederus. Hämta … Läs mer

Freja nr 4 2013

Öppet hus. Jubileumskonferens. Karl XIV Johan och jordbruket. Ceres och Lantbruksakademien. Trädgård. Diet och markutnyttjande i Japan under 1900-talet. Hämta … Läs mer