KSLA Nytt & Noterat

Nyhetstidningen KSLA-Nytt & Noterat utges med fyra nummer per år och informerar om aktiviteter på akademien.


KSLA Nytt 1-2022

Årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: EU | jordbruk | livsmedel | miljö | skogsbruk

Läs mer

KSLA Nytt 4-2021

Transporternas betydelse för mat och klimat, livsmedelsberedskap, skogsskötsel och skogsskador, forskning om äganderätt och KSLA:s roll i skogsdebatten är en del av det som finns i detta nummer.

Sökord: ledamöter | livsmedel | priser | skog

Läs mer

KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: jordbruk | klimat | livsmedel | skogsbruk | teknik

Läs mer

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Sökord: biologisk mångfald | klimat | politik | skog | skogsbruk

Läs mer

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.

Sökord: EU | GMO | historia | jordbruk | livsmedel | vatten

Läs mer

KSLA Nytt 3/4-2020

Årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat.

Läs mer

KSLA Nytt 2-2020

Sommarnumret innehåller bl a ett referat från Wallenbergprofessor Tobias Kümmerles seminarium om rewilding.

Läs mer

KSLA Nytt 1-2020

Bland annat om skogen och Agenda 2030, viltförvaltningsexkursion och markanvändning – en avgörande faktor för klimatet.

Sökord: Enaforsholm | forskning | historia | klimat | mark | skog | skogsbruk

Läs mer

KSLA Nytt 4-2019

KSLA:s inspel till forskningspropositionen • Jordbrukets klimatanpassning – stafettpinnen har gått vidare • Markberedning och hållbar skogsföryngring • Georg och Greta Borgströms pris • Borgströms arealer spökar än • Minska din klimatpåverkan med Climate Climber • Och mer!

Läs mer

KSLA Nytt 2-2019

Trämekanisk industri i en globaliserad värld • 4D4F, EU-projekt som lyfter mjölkproduktionens digitalisering • Akvakulturens potential i en biocirkulär ekonomi • EU-parlamentarikerna: Var mer aktiva i Bryssel! • Myndighetsutövning & äganderätt • Kor, konst och kreativitet • Har nya tekniker inom växtförädlingen en framtid i EU? • Och mer!

Sökord: anslag | EU | fiske | forskning | historia | jordbruk | livsmedel | skog | skogsbruk | stipendium

Läs mer
VISA FLER