KSLA Nytt & Noterat

Nyhetstidningen KSLA-Nytt & Noterat utges med fyra nummer per år och informerar om aktiviteter på akademien.


KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: jordbruk | klimat | livsmedel | skogsbruk | teknik

Läs mer

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Sökord: biologisk mångfald | klimat | politik | skog | skogsbruk

Läs mer

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.

Sökord: EU | GMO | historia | jordbruk | livsmedel | vatten

Läs mer

KSLA Nytt 3/4-2020

Årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat.

Läs mer

KSLA Nytt 2-2020

Sommarnumret innehåller bl a ett referat från Wallenbergprofessor Tobias Kümmerles seminarium om rewilding.

Läs mer

KSLA Nytt 1-2020

Bland annat om skogen och Agenda 2030, viltförvaltningsexkursion och markanvändning – en avgörande faktor för klimatet.

Sökord: Enaforsholm | forskning | historia | klimat | mark | skog | skogsbruk

Läs mer

KSLA Nytt 4-2019

KSLA:s inspel till forskningspropositionen • Jordbrukets klimatanpassning – stafettpinnen har gått vidare • Markberedning och hållbar skogsföryngring • Georg och Greta Borgströms pris • Borgströms arealer spökar än • Minska din klimatpåverkan med Climate Climber • Och mer!

Läs mer

KSLA Nytt 3-2019

”Ingen tvekan om att skogen är politiskt viktig idag” • Någonting händer faktiskt… i den takt som är möjlig • Åland, mer än bara taxfree • En skogsexkursion på temat äganderätt • XXV IUFRO World Congress 2019 • Bin och människor – årets trädgårdsbok • Annorlunda matseminarium i Falun • Skogen brann igen! • Och mer!

Sökord: Bertebos | biologisk mångfald | forskning | jordbruk | klimat | landskap | lantbruk | livsmedel | politik | skog | skogsbruk

Läs mer

KSLA Nytt 2-2019

Trämekanisk industri i en globaliserad värld • 4D4F, EU-projekt som lyfter mjölkproduktionens digitalisering • Akvakulturens potential i en biocirkulär ekonomi • EU-parlamentarikerna: Var mer aktiva i Bryssel! • Myndighetsutövning & äganderätt • Kor, konst och kreativitet • Har nya tekniker inom växtförädlingen en framtid i EU? • Och mer!

Sökord: anslag | EU | fiske | forskning | historia | jordbruk | livsmedel | skog | skogsbruk | stipendium

Läs mer

KSLA Nytt 1-2019

Fakta och värderingar. Vad styr politiken för de gröna näringarna? • Skoglig kompetensförsörjning • Markanvändningen, maten, klimatet och miljön • Framtidens teknik • Småorten och landsbygdens utveckling • Skogen brinner! Igen! • Och mer!

Sökord: forskning | historia | jordbruk | landsbygd | mark | politik | skog | skogsbruk | utbildning | vetenskap

Läs mer
VISA FLER