KSLA Nytt & Noterat

Nyhetstidningen KSLA-Nytt & Noterat har getts ut med fyra nummer per år och informerat om aktiviteter på akademien. Juni 2022 kommer det sista numret ut. Efter sommaren lanseras nyhetsbrevet Aktuellt från KSLA med tätare utgivning och mindre omfång.


KSLA Nytt 2-2022

Den sista KSLA Nytt & Noterat, till hösten kommer nyhetsbrev med mera.

Sökord: fiske | forskning | hållbar framtid | mat | politik

KSLA Nytt 1-2022

Årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: EU | jordbruk | livsmedel | miljö | skogsbruk

KSLA Nytt 4-2021

Transporternas betydelse för mat och klimat, livsmedelsberedskap, skogsskötsel och skogsskador, forskning om äganderätt och KSLA:s roll i skogsdebatten är en del av det som finns i detta nummer.

Sökord: ledamöter | livsmedel | priser | skog

KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: jordbruk | klimat | livsmedel | skogsbruk | teknik

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Sökord: biologisk mångfald | klimat | politik | skog | skogsbruk

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.

Sökord: EU | GMO | historia | jordbruk | livsmedel | vatten

KSLA Nytt 3/4-2020

Årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA Nytt 2-2020

Sommarnumret innehåller bl a ett referat från Wallenbergprofessor Tobias Kümmerles seminarium om rewilding.

KSLA Nytt 1-2020

Bland annat om skogen och Agenda 2030, viltförvaltningsexkursion och markanvändning – en avgörande faktor för klimatet.

Sökord: Enaforsholm | forskning | historia | klimat | mark | skog | skogsbruk

KSLA Nytt 4-2019

KSLA:s inspel till forskningspropositionen • Jordbrukets klimatanpassning – stafettpinnen har gått vidare • Markberedning och hållbar skogsföryngring • Georg och Greta Borgströms pris • Borgströms arealer spökar än • Minska din klimatpåverkan med Climate Climber • Och mer!

VISA FLER