KSLA Nytt & Noterat

Nyhetstidningen KSLA-Nytt & Noterat gavs ut med fyra nummer per år t o m juni 2022. Enstaka artiklar ur KSLA Nytt & Noterat finns under Bibliotek – Artiklar.


KSLA Nytt 2-2022

Den sista KSLA Nytt & Noterat, till hösten kommer nyhetsbrev med mera.

Sökord: fiske | forskning | hållbar framtid | mat | politik

KSLA Nytt 1-2022

Årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: EU | jordbruk | livsmedel | miljö | skogsbruk

KSLA Nytt 4-2021

Transporternas betydelse för mat och klimat, livsmedelsberedskap, skogsskötsel och skogsskador, forskning om äganderätt och KSLA:s roll i skogsdebatten är en del av det som finns i detta nummer.

Sökord: ledamöter | livsmedel | priser | skog

KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: jordbruk | klimat | livsmedel | skogsbruk | teknik

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Sökord: biologisk mångfald | klimat | politik | skog | skogsbruk

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.

Sökord: EU | GMO | historia | jordbruk | livsmedel | vatten

KSLA Nytt 3/4-2020

Årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA Nytt 2-2020

Sommarnumret innehåller bl a ett referat från Wallenbergprofessor Tobias Kümmerles seminarium om rewilding.

KSLA Nytt 1-2020

Bland annat om skogen och Agenda 2030, viltförvaltningsexkursion och markanvändning – en avgörande faktor för klimatet.

Sökord: Enaforsholm | forskning | historia | klimat | mark | skog | skogsbruk

KSLA Nytt 4-2019

KSLA:s inspel till forskningspropositionen • Jordbrukets klimatanpassning – stafettpinnen har gått vidare • Markberedning och hållbar skogsföryngring • Georg och Greta Borgströms pris • Borgströms arealer spökar än • Minska din klimatpåverkan med Climate Climber • Och mer!

VISA FLER