KSLA-podden

KSLA-podden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och naturresurser. Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag och hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar och lärdomar?


KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

KSLA-podden 20: Fjärranalys och framtiden för kartering av skogsskador, del 2

Vi får bl a exempel på framtidsprojekt inom området – som forskning för att göra riskkartor för stormar och granbarkborre med hjälp av laserdata.

KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer är digitala kameror, laserskannrar och radar. Tekniken används bland annat för att kartera skogens tillstånd och förändringar. Vilka möjligheter och begränsningar finns? (2022-09-29)

KSLA-podden 18: Vad kan vi lära av almsjukan?

KSLA-podden: Almsjukan handlar det senaste avsnittet om, vad kan vi lära av den, när kom den till Sverige och hur kan den bekämpas? Välkommen till gröna samtal med KSLA för samhällets nytta! (2022-08-30)

KSLA-podden 17: Enaforsholm Fjällgård – fjällnatur, fjällvandring, fjällkurs och fjällglädje

KSLA-podden: Om Enaforsholm Fjällgård, Enaforsholmskursen samt om fjällnatur, fjällvandring, fjällvett, fjällhistoria, fjällföretagande och fjällglädje handlar senaste avsnittet (2022-03-25)

KSLA-podden 16: Multiskadad ungskog – vad är det, vad vet vi och varför pratar vi inte mer om det?

KSLA-podden: I norra Sverige är idag varannan tall svamp- eller betesskadad, något som får stora ekonomiska konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Hur ska man agera som skogsägare och varför talar vi inte mer om dessa problem? (2022-01-12)

KSLA-podden 15: Nödvändigt med samarbete mot antibiotikaresistens

KSLA-podden: Vikten av arbete och samarbete mot antibiotikaresistens och vad som kan göras ytterligare för att inspirera globalt och lokalt till ökade insatser inom området är i fokus i detta avsnitt av KSLA-podden – välkommen till gröna samtal med KSLA! (2021-12-17)

KSLA-podden 14: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära, förändringar och utmaningar, men också att det finns lösningar och hopp! (2021-12-09)

KSLA-podden 13: Future Food Systems – genetic engineering in future agriculture

Modern biotechnology and genetic tools are important when climate changes force us to develop new tools to secure future crops. Professor Pamela Ronald, Annika Åhnberg and Anders Nilsson, in the webinar ”Future Food Systems”, participate in this podcast. (2021-11-16)

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så mycket? Lyssna på KSLA-podden så får du svar på detta och andra frågor! (2021-10-20)

VISA FLER