KSLA-podden

KSLA-podden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och naturresurser. Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag och hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar och lärdomar?


Allt vi behöver veta för ett bra liv hela livet

KSLA-podden avsnitt 5: Hälsan och välbefinnandet har mycket att vinna på att vi tar till oss nya kunskaper inom området – det är aldrig för sent att ändra invanda mönster och vanor. Välkommen att lyssna och lära av forskarna, läkarna och professorerna Tommy Cederholm och Mai-Lis Hellenius i KSLA-podden ”Leva livet”!

Läs mer

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man, vad serverades, vilka var besökarna och vilka förordningar rättade man sig efter? Boksamtalet gör korta nedslag i den politiska, ekonomiska, sociala och gastronomiska historien.

Läs mer

Likt och olikt i jordbruket i Sverige och Syrien

KSLA-podden avsnitt 3: Maha Razouk är utbildad inom trädgårds- och lantbruksvetenskap vid Aleppo-universitetet och har arbetat som trädgårdsagronom inom statlig och privat sektor. Hon ser fram mot att snart kunna arbeta inom området i sitt nya hemland.

Läs mer

Är äganderätten hotad?

KSLA-podden avsnitt 2: Ett samtal om äganderätt till jord och skog, en rättighet som styrs av många olika regelverk.

Läs mer

Om herrgårdar i allmänhet och Julita gård i synnerhet

KSLA-podden nr 1: Vad är egentligen en herrgård? Professor Ulrich Lange talar med akademibibliotekarie Per Eriksson om herrgårdar i allmänhet och Julita herrgård i synnerhet.

Läs mer