KSLAT

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) innehåller föredrag och diskussioner från akademiens seminarier, konferenser och sammankomster, även rapporter från akademiens kommittéer och arbetsgrupper. Vissa nummer av KSLAT publiceras enbart på akademiens hemsida som pdf-filer. Vid beställning av ett större antal, kontakta Roland Svensson, roland.svensson@ksla.se, 08-5454 7705.


Verksamhetsberättelse 2020 – KSLAT nr 1-2021

Innehåll: Preses har ordet Akademisekreterarens reflektioner från 2020 Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter •...

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

Läs mer

Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den...

Sökord: äganderätt | historia

Läs mer

Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

Inom jord- och skogsbruk är frågorna kopplade till klimatet många och komplexa. Kommittén för klimat...

Läs mer

Galna ko-sjukan – KSLAT nr 3-2020

Galna ko-sjukan Köttmjöl och kannibalism Galna ko-sjukan, BSE, som härjade främst under 1990-talet, var en...

Sökord: djurhållning | jordbruk | livsmedel | zoonos

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019 – KSLAT nr 2-2020

Innehåll: Preses och vice preses har ordet Akademisekreterarens reflektioner från 2019 Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster •...

Sökord: anslag | Barksätter | belöning | casetävling | Enaforsholm | forskning | historia | högtidssammankomst | jordbruk | klimat | landsbygd | landskap | ledamöter | livsmedel | mark | remiss | skogsbruk | stipendium

Läs mer

Caseutmaning 2019 – KSLAT nr 1-2020

Hur kan data berätta historien om din produkt? Caseutmaningen är en pedagogisk modell för att...

Sökord: casetävling | data | konsument

Läs mer

Skogliga begrepp och definitioner – KSLAT nr 7-2019

Skogliga begrepp och definitioner Skogens alla siffror För att kunna föra meningsfulla samtal om skogens...

Sökord: skog | skogsbruk

Läs mer

Svenskt jordbruk 2030 – KSLAT nr 6-2019

Svenskt jordbruk 2030 Vägen dit KSLA:s Kommitté för svenskt jordbruk 2030 vill belysa hur svenskt...

Sökord: jordbruk | politik

Läs mer

Landskap – ett vidsträckt begrepp – KSLAT nr 5-2019

Landskap – ett vidsträckt begrepp En antologi om landskap Förvaltningen av mark och landskap präglas...

Sökord: biologisk mångfald | kultur | landskap | natur

Läs mer

Ekosystemtjänster – KSLAT nr 4-2019

Om äpplen och päron i skogen Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för alla de nyttor som...

Sökord: ekosystemtjänster | skog | skogsbruk

Läs mer
VISA FLER