KSLAT

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) har gått från att vara temanummer till att numera visa bredden av akademiens arbete i ett mer klassiskt tidskriftsformat. Innehållet är artiklar av olika typer, mer fria reflektioner, bokanmälningar och notiser.


KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.

Sökord: anslag | Enaforsholm | EU | forskning | försörjningsberedskap | skogsbruk

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

KSLAT nr 3-2023

Första numret med KSLAT:s nya form.

Sökord: djurhälsa | jordbrukspolitik | skogsbruk | teknik

Verksamhetsberättelse 2022 – KSLAT nr 2-2023

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2022.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

Kon, människan och världen – KSLAT nr 1-2023

Om kons mångfacetterade roll i samhället från 1800-talet till idag.

Sökord: jordbruk | klimat | livsmedelsförsörjning | miljö

Friska skogar – så når vi dit – KSLAT nr 7-2022

Detta nummer av KSLA:s tidskrift ger en sammanfattning av tre års arbete i KSLA:s skogsskadekommitté.

Växtförädlarrätt och patent – så fungerar det – KSLAT nr 6-2022

En genomgång, på uppdrag av projektet Växtnoden, av hur växtförädlarrätt och patent på växter utnyttjas för att skydda nya växtsorter och växtbiotekniska innovationer med fokus på EU.

Sökord: GMO | patent | växtförädling

Miraklet som skapat ett monster – KSLAT nr 5-2022

Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot människors och djurs hälsa. KSLAT nr 5-2022 är en del i det viktiga byggandet av kunskap om antibiotikaresistens och AMR.

Sökord: amr | antibiotikaresistens | djurhälsa | folkhälsa

Towards a new mindset for epidemic animal diseases – KSLAT nr 4-2022

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success. This journal comprises their written contributions.

Sökord: animals | diseases | epidemics

Verksamhetsberättelse 2021 – KSLAT nr 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

VISA FLER