Övriga publikationer RSS

Övriga publikationer kan vara foldrar, broschyrer och skrifter som inte självklart hör hemma under någon av de andra kategorierna.

Verksamhet och inriktning 2013–2016

Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2013–2016 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill … Läs mer

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling

Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Läs mer

Den mångkulturella måltiden

Maten och måltiden har stor social och kulturell betydelse för människor över hela världen. Måltiden kan också knyta oss samman … Läs mer

KSLA – a meeting place for the green sector

Presentation of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in English.

Fisheries, sustainability and development

The ’Academy Blue Book’ describes global fisheries and aquaculture from the points of view of sustainable ecosystems, economy, trade and development. The main objective is to provide an overview of fisheries and aquaculture, their natural conditions and their significance for economic development and people’s livelihoods. A further objective is to show the impact of rich countries on the developing world within this sector through trade, aid and global fisheries. Läs mer

The Swedish Forestry Model

This booklet provides an overview of the values and goals that are embodied in Swedish forestry policy and forestry practice today. Läs mer

KSLA – en mötesplats för den gröna sektorn

Presentation av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Strategic Plan 2009–2012

In the Strategic Plan 2009–2012 the Academy focusses on how it will work during this period.

Inriktningsplan 2009–2012

Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2009–2012 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill … Läs mer

Agriculture, trade and development

The overwhelming majority of people living in poverty are small-scale farmers and agricultural workers. To reach the UN Millennium Development … Läs mer