Övriga publikationer RSS

Övriga publikationer kan vara foldrar, broschyrer och skrifter som inte självklart hör hemma under någon av de andra kategorierna.

Inriktningsplan 2009–2012

Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2009–2012 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill … Läs mer