Övriga publikationer RSS

Övriga publikationer kan vara foldrar, broschyrer och skrifter som inte självklart hör hemma under någon av de andra kategorierna.

Matens kvalitet

Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp. Ordet kan härledas från latinets qualitas, om betyder beskaffenhet, egenskap och värde. Förenklat kan man … Läs mer

Det gröna kunskapssamhället – sammanfattning

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års … Läs mer

Det gröna kunskapssamhället

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sverigesutveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska … Läs mer

Efter oljetoppen

Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? Under ett par decennier med stabilt låga priser på olja pratades det … Läs mer

Jordbruk, handel och utveckling

Jordbruk, handel och utveckling Mot ökad samstämmighet En antologi om samexistens och utveckling av jordbruket i u-land och i-land Kan … Läs mer

Fiskar och fiske i Sverige

En faktaspäckad djupdykning bland fiskar och fiske i Sverige, sammanställd av KSLA:s fiskekommitté 2004. Läs mer