Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

KSLA – a meeting place for the green sector

Presentation of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in English.

Freja nr 5 2011

Rapport från Agrarian History Society’s agrarhistoriska konferens i Illinois, av Jesper Larsson, post doc vid universitetet i Indiana. Amerikansk agrarhistoria, … Läs mer

Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering

Den enskilde jordbrukaren har under lång tid kunnat informera sig om nyheter inom jordbrukets mekanisering genom lantbrukstidningarnas annonser samt broschyrer … Läs mer

Barnen, skogen och skolan

Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca 1880–1960 I början av 1900-talet bestämdes att svenska folkskolebarn skulle lära sig … Läs mer

Traktorernas tidevarv

Den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen – OBS! SLUTSÅLD! – Traktorer har funnits i Sverige i drygt 100 år. … Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 2 2011

Jordbruk i tredje världen – ökad jämställdhet ger utveckling, Virkesmätning förr, nu och i framtiden, Varför gör ni inte som … Läs mer

SIFI-Nytt nr 4-2011

SIFI-Nytt nr 4 har som tema: Megatrender. Läs mer

Freja nr 4 2011

Det våras för agrarhistoria. Den nya The Agrarian History of Sweden öppnar porten till svensk agrarhistoria för icke svensktalande. En … Läs mer

Kvinnor i lantbruket

Ökad jämställdhet ger utveckling, enligt FAO-rapport. Sammanfattning av seminariet ”Women in agriculture” hos KSLA den 19 maj 2011. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Ett sammandrag av akademiens verksamhet år 2010; aktiviteter, priser och belöningar, anslag och stipendier m m. Akademiens uppgift är att … Läs mer