Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Freja nr 3 2011

Ett boksläpp – fyra böcker om hur skogs- och jordbruksmark i ett historiskt perspektiv tagis i anspråk för att producera … Läs mer

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – SOLMED nr 53

Jordbruket och skogsbruket genomgick under 1900-talet en dramatisk omvandling. I 27 artiklar presenteras denna omvandlings historia, en historia som bland annat innebar … Läs mer

Lokal mat

Sammanfattning av konferensen ”Lokal mat – från produktion till konsumtion” den 7 april 2011 i samarbete med LivsmedelsSverige och MAT21, SLU. Läs mer

Agriculture and forestry in Sweden since 1900

Geographical and historical studies Agriculture and forestry were dramatically transformed in the 20th century. In this anthology, eminent researchers present … Läs mer

Freja nr 2 2011

Mycket om mat. Dess kemi och fysik, mathistoria, The Oxford Symposium on Food and Cookery, ett danmarksbesök m m. Boksläpp: … Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1 2011

Stadsbon och landet utanför, Biobränslen och el kommer i våra bilar men fossila bränslen dominerar länge än, Vattenbrukets framtida möjligheter, … Läs mer

SIFI-nytt nr 3-2011

SIFI-nytt 3 – Tema: Ryssland. Läs mer

Länge leve isbjörnen!

Sammanfattning av seminariet ”Länge leve isbjörnen!” m den 11 mars 2011, med målet att redovisa aktu­ella forskningsinsatser som syftat till att belysa inverkan av den senaste nedisningen på överlevnad och migration av växter, djur och människor. Läs mer

Swedish-African forest relations

In the late 1980s there were at any one year well over 75 Swedish forestry experts working in Africa. Today, there are only around ten Swedish forestry experts working in Africa and the considerable experience and network of contacts that were build up during the period 1975–1990 are rapidly being lost. It is hoped that this report may contribute to a reawakened interest in again permitting Swedish know-how and comparative advantages in building capacity and institutions contribute to a real economic development oriented Sustainable Forest Management push in Africa. Läs mer

Swedish-African forest relations, KSLAT No. 2-2011

In the late 1980s there were at any one year well over 75 Swedish forestry experts working in Africa. Today, there are only around ten Swedish forestry experts working in Africa and the considerable experience and network of contacts that were build up during the period 1975–1990 are rapidly being lost. It is hoped that this report may contribute to a reawakened interest in again permitting Swedish know-how and comparative advantages in building capacity and institutions contribute to a real economic development oriented Sustainable Forest Management push in Africa. Läs mer