Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Kvinnor i lantbruket

Ökad jämställdhet ger utveckling, enligt FAO-rapport. Sammanfattning av seminariet ”Women in agriculture” hos KSLA den 19 maj 2011. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Ett sammandrag av akademiens verksamhet år 2010; aktiviteter, priser och belöningar, anslag och stipendier m m. Akademiens uppgift är att … Läs mer

Mitt emellan virkesintressen – SOLMED nr 55

Virkesmätningens historia i Sverige Virkesmätning är en verksamhet med avgörande betydelse för att virkesmarknad och virkesförsörjning ska fungera effektivt. Trots … Läs mer

Freja nr 3 2011

Ett boksläpp – fyra böcker om hur skogs- och jordbruksmark i ett historiskt perspektiv tagis i anspråk för att producera … Läs mer

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – SOLMED nr 53

Jordbruket och skogsbruket genomgick under 1900-talet en dramatisk omvandling. I 27 artiklar presenteras denna omvandlings historia, en historia som bland annat innebar … Läs mer

Lokal mat

Sammanfattning av konferensen ”Lokal mat – från produktion till konsumtion” den 7 april 2011 i samarbete med LivsmedelsSverige och MAT21, SLU. Läs mer

Agriculture and forestry in Sweden since 1900

Geographical and historical studies Agriculture and forestry were dramatically transformed in the 20th century. In this anthology, eminent researchers present … Läs mer

Freja nr 2 2011

Mycket om mat. Dess kemi och fysik, mathistoria, The Oxford Symposium on Food and Cookery, ett danmarksbesök m m. Boksläpp: … Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1 2011

Stadsbon och landet utanför, Biobränslen och el kommer i våra bilar men fossila bränslen dominerar länge än, Vattenbrukets framtida möjligheter, … Läs mer

SIFI-nytt nr 3-2011

SIFI-nytt 3 – Tema: Ryssland. Läs mer