Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Freja nr 9 2010

Ur detta nummers innehåll: Symposium om konservering av livsmedel, vilthistoria och ny bok om och av Börje Hanssen. Tips om intressanta … Läs mer

Framtidens viltförvaltning

Sammanfattning från boksläpp och seminarium ”Framtidens viltförvaltning” hos KSLA dem 15 december 2010. Läs mer

Torv – en stor men slumrande inhemsk energiresurs

Sammanfattning av KSLA:s konferens ”Torvmark – en viktig resurs” den 14 december 2010, i samarbete med 14th International Peat Congress. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 4 2010

Indirekta CO2-effekter av ändrad markanvändning, Ägarintresse/allmänintresse – ett evigt spänningsfält, Svenskt djurskydd är inte bäst i klassen, Sverige världsbäst på skogsenergi… Läs mer

SIFI-nytt nr 2-2010

SIFI:s andra nyhetsbrev med skogliga internationella utblickar. Läs mer

Freja nr 8 2010

Mest om jordbrukspolitik i öst och väst. Men också om skogspolicy och bristen på rättslig grund för gemensam europeisk skogspolitik. … Läs mer

Ägarintresse – allmänintresse – ett evigt spänningsfält

Sammanfattning av Skogsavdelningens sammankomst den 11 november 2010 på temat ”Nya strömningar med ny syn på äganderätten”. Läs mer

Studieresa till Finland – tema Bioenergi

Reseberättelse från den studieresa KSLA:s Kommitté för energifrågor gjorde till Finland 1–2 september 2010 och som hade temat Bioenergi. Läs mer

Freja nr 7 2010

Rapport från den landsbygdshistoriska konferensen Rural 10 i Brighton i september 2010. Mordet på Nikalai Vavilov – om den ryske … Läs mer

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus

Längst norrut på Drottninggatan i Stockholm har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, sitt säte i ett vackert stenhus i tre våningar. Här har Akademien haft sin hemvist sedan 1972. Läs mer