Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Swedish-African forest relations, KSLAT No. 2-2011

In the late 1980s there were at any one year well over 75 Swedish forestry experts working in Africa. Today, there are only around ten Swedish forestry experts working in Africa and the considerable experience and network of contacts that were build up during the period 1975–1990 are rapidly being lost. It is hoped that this report may contribute to a reawakened interest in again permitting Swedish know-how and comparative advantages in building capacity and institutions contribute to a real economic development oriented Sustainable Forest Management push in Africa. Läs mer

Food security and the futures of farms – 2020 and toward 2050

This report of the Bertebos Conference 2010 outlines challenges and long-term outlooks for food security and the futures of farms. Speakers from China, Ethiopia, India, Brazil and Russia give their views on how small and large scale agriculture are developing in their countries and continents. Trends and possible scenarios for the future are presented. Certain threats will be overcome – others require urgent action.
Läs mer

Freja nr 1 2011

Om biblioteket som plats att vistas i – interiörbilder och tidskrifter som vi har. Dessutom berörs veterinärhistoria, baseball, vegetarianism, socialhistoria, … Läs mer

Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel

Rapport från seminariet ”Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel” den 13 januari 2011, som arrangerades i samarbete med Södertörns högskola, KK-stiftelsen och Hushållningssällskapens Förbund. Läs mer

KSLAT 2010 – årgång 149

Här listas de KSLAT som publicerats under 2010. Läs mer

Freja nr 10 2010

Inget vanligt nummer utan en presentation av de böcker som kommit ut i KSLA:s serie Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) … Läs mer

Freja nr 9 2010

Ur detta nummers innehåll: Symposium om konservering av livsmedel, vilthistoria och ny bok om och av Börje Hanssen. Tips om intressanta … Läs mer

Framtidens viltförvaltning

Sammanfattning från boksläpp och seminarium ”Framtidens viltförvaltning” hos KSLA dem 15 december 2010. Läs mer

Torv – en stor men slumrande inhemsk energiresurs

Sammanfattning av KSLA:s konferens ”Torvmark – en viktig resurs” den 14 december 2010, i samarbete med 14th International Peat Congress. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 4 2010

Indirekta CO2-effekter av ändrad markanvändning, Ägarintresse/allmänintresse – ett evigt spänningsfält, Svenskt djurskydd är inte bäst i klassen, Sverige världsbäst på skogsenergi… Läs mer