Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

SIFI-nytt nr 2-2010

SIFI:s andra nyhetsbrev med skogliga internationella utblickar. Läs mer

Freja nr 8 2010

Mest om jordbrukspolitik i öst och väst. Men också om skogspolicy och bristen på rättslig grund för gemensam europeisk skogspolitik. … Läs mer

Ägarintresse – allmänintresse – ett evigt spänningsfält

Sammanfattning av Skogsavdelningens sammankomst den 11 november 2010 på temat ”Nya strömningar med ny syn på äganderätten”. Läs mer

Studieresa till Finland – tema Bioenergi

Reseberättelse från den studieresa KSLA:s Kommitté för energifrågor gjorde till Finland 1–2 september 2010 och som hade temat Bioenergi. Läs mer

Freja nr 7 2010

Rapport från den landsbygdshistoriska konferensen Rural 10 i Brighton i september 2010. Mordet på Nikalai Vavilov – om den ryske … Läs mer

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus

Längst norrut på Drottninggatan i Stockholm har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, sitt säte i ett vackert stenhus i tre våningar. Här har Akademien haft sin hemvist sedan 1972. Läs mer

Fisheries, sustainability and development

The ’Academy Blue Book’ describes global fisheries and aquaculture from the points of view of sustainable ecosystems, economy, trade and development. The main objective is to provide an overview of fisheries and aquaculture, their natural conditions and their significance for economic development and people’s livelihoods. A further objective is to show the impact of rich countries on the developing world within this sector through trade, aid and global fisheries. Läs mer

The EU Strategy for Animal Welfare

Sammanfattning av KSLA:s seminarium The EU Strategy for Animal Welfare den 10 september 2010. Läs mer

International forest policy – an overview

Events on the international political arena on forest issues are important to Swedish forestry, particularly evident in the framework of international climate cooperation. This report provides an overview of the most important international agreements and other political processes that in various ways are linked to forests and forestry. Läs mer

Internationell skogspolicy – en översikt

Den globala skogspolitiken är ganska svag. Däremot finns det en rad bindande internationella konventioner på miljöområdet som har allt större påverkan på våra skogar och skogsbruket. Läs mer