Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel

Rapport från seminariet ”Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel” den 13 januari 2011, som arrangerades i samarbete med Södertörns högskola, KK-stiftelsen och Hushållningssällskapens Förbund. Läs mer

KSLAT 2010 – årgång 149

Här listas de KSLAT som publicerats under 2010. Läs mer

Freja nr 10 2010

Inget vanligt nummer utan en presentation av de böcker som kommit ut i KSLA:s serie Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) … Läs mer

Freja nr 9 2010

Ur detta nummers innehåll: Symposium om konservering av livsmedel, vilthistoria och ny bok om och av Börje Hanssen. Tips om intressanta … Läs mer

Framtidens viltförvaltning

Sammanfattning från boksläpp och seminarium ”Framtidens viltförvaltning” hos KSLA dem 15 december 2010. Läs mer

Torv – en stor men slumrande inhemsk energiresurs

Sammanfattning av KSLA:s konferens ”Torvmark – en viktig resurs” den 14 december 2010, i samarbete med 14th International Peat Congress. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 4 2010

Indirekta CO2-effekter av ändrad markanvändning, Ägarintresse/allmänintresse – ett evigt spänningsfält, Svenskt djurskydd är inte bäst i klassen, Sverige världsbäst på skogsenergi… Läs mer

SIFI-nytt nr 2-2010

SIFI:s andra nyhetsbrev med skogliga internationella utblickar. Läs mer

Freja nr 8 2010

Mest om jordbrukspolitik i öst och väst. Men också om skogspolicy och bristen på rättslig grund för gemensam europeisk skogspolitik. … Läs mer

Ägarintresse – allmänintresse – ett evigt spänningsfält

Sammanfattning av Skogsavdelningens sammankomst den 11 november 2010 på temat ”Nya strömningar med ny syn på äganderätten”. Läs mer