Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

KSLAT 2008 – årgång 147

Här listas de KSLAT som publicerats under 2008. Läs mer

Development and capacity building in the Albanian forestry sector

A travel report. Albania is now undergoing profound changes in ownership conditions of its forest resources and their management. The suggested areas of collaboration will be of importance for Albania, both in the immediate future as well as in a long-term perspective. Läs mer

Golden Rice and other biofortified food crops for developing countries – challenges and potential

The main focus of this report from the Bertebos Conference 2008, is on Golden Rice and other genetically modified and biofortified crops, on the potential they have for the world population, and on which challenges have to be overcome before they can be used. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 4 2008

Kunskapens Krona, Nya ledamöter och pristagare, Svenskt intresse för kapacitetsuppbyggnad i albanskt skogsbruk, Aktuell ledamot: Pernilla Ivarsson, Fiskekommittén – kommitté på hugget! Läs mer

Enaforsholm Försöks- och fjällträdgården 1991–2008

En bearbetning och uppdatering av det sista avsnittet i kapitlet ”Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron – om Enaforsholm, dess … Läs mer

Enaforsholm Fjällträdgård Växtförteckning 2008–2009

Växtförteckningen tar upp alla de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som för närvarande förekommer (delvis även har förekommit/tros … Läs mer

Jakten på den gröna marknadskraften – del 2

Vid KSLAs workshop Jakten på den gröna marknadskraften – del 2, deltog representanter från industri, jordbruk, skogsbruk, naturskydd, myndigheter och forskning och diskuterade nästa generations styrmedel som väver samman miljö och marknad till gagn för konkurrenskraft och miljömål. Målet var att ge kunskap så att Norden inom EU och inom WTO kan bidra till ett grönare regelverk, exempelvis inför nästa omgång EU-program 2014. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 3 2008

Trädgårdesentusiaster träffades på Enaforsholm, Aktivt skogsbruk är en del av lösningen på klimatkrisen , Biodrivmedel – vad ska vi ha i framtidens tankar?, Enaforsholm – lägesrapport, Sekreteraren har ordet: Inriktningsplan 2009–2012 och Kunskapens Krona Läs mer

Enaforsholm Fjällträdgård

  Trädgård och trädgårdsodling har gamla anor på Enaforsholm, åtminstone i ett svenskt historiskt fjällperspektiv. Platsen bakom Stora Huset har … Läs mer

Skogens roll i ett framtida globalt klimatavtal

Den svenska skogens roll för klimatet har fått större uppmärksamhet allt eftersom det generella intresset för klimatfrågan ökat. Den växande skogen och skogsmarken tar varje år upp stora mängder koldioxid, samtidigt som de årliga avverkningarna ger upphov till utsläpp. Läs mer