Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Det gröna kunskapssamhället

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sverigesutveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska … Läs mer

Klimat och miljö i förändring – varifrån ska vi ta vår mat?

Hur påverkar vårt leverne i den rika världen de som lever i den fattiga? Vi ser torka i Australien, översvämningar i Indonesien, skyfall i Europa och i Afrika som där ofta leder till omfattande jorderosion. Rapporterna om hur vi människor bidrar till klimatförändringarna är många. Men vilka konsekvenser får klimatförändringarna för möjligheterna att mätta allas munnar? Läs mer

Future Challenges for Reindeer Herding Societies

Reindeer husbandry is of great economic and cultural importance for many indigenous peoples in the Arctic but also represents a traditional way of life. Although the life of reindeer herding families has always been demanding, the circumpolar reindeer industry today faces major challenges. Läs mer

Kartlagt land

Antologi med varierande infallsvinklar på de svenska kartornas tillkomst, innehåll och historia, som bidrar till att öka förståelsen för såväl dagens landskap som det historiska. Boken är slutsåld. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 – KSLAT 6-2007

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri och oberoende nätverksorganisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Läs mer

Valuable Agricultural Landscapes – KSLAT 5-2007

This report provides an overview of traditionally managed landscapes in Romania and the Nordic countries seen in a European perspective. It discusses possibilities for research, education and management cooperation between Sweden, Norway and Romania to support the landscape preservation policies. Läs mer

Skogsskötsel för en framtid

Denna rapport genomlyser möjligheterna att i skogsbruket höja virkesproduktionen samt belyser om och hur naturmiljön påverkas av detta. Läs mer

Från Pier de’Crescenzi till Albrecht Thaer

Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre boksamling. En bokhistorisk upptäcktsfärd där vi stiftar bekantskap med ett … Läs mer

Certifierad kvalitet från jord till bord

Denna rapport från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens konferens Certifierad kvalitet från jord till bord belyser vad livsmedelscertifiering innebär ur ett konsumentperspektiv men också vad det innebär för de andra leden i livsmedelskedjan. Läs mer

How to estimate N and P losses from forestry in northern Sweden

This report is from a workshop with the objective to suggest methods, based on sound scientific assumptions, for estimating the N and P leakage to surface waters from different forestry measures in northern Sweden. Läs mer