Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

KSLAT 2007 – årgång 146

Här listas de KSLAT som publicerats under 2007. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Läs mer

Den beresta maten – KSLAT nr 10-2007

– matens kvalitet i ett globalt perspektiv På vårt middagsbord finns det ofta mat från hela världen. Vi har vant … Läs mer

Success Stories of Agricultural Long-term Experiments

This report recognises the great significance of long-term field experiments for our understanding of agricultural production, soil fertility and environmental issues and illustrates main findings from on-going long-term activities. Läs mer

Det gröna kunskapssamhället – sammanfattning

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års … Läs mer

Det gröna kunskapssamhället

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sverigesutveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska … Läs mer

Klimat och miljö i förändring – varifrån ska vi ta vår mat?

Hur påverkar vårt leverne i den rika världen de som lever i den fattiga? Vi ser torka i Australien, översvämningar i Indonesien, skyfall i Europa och i Afrika som där ofta leder till omfattande jorderosion. Rapporterna om hur vi människor bidrar till klimatförändringarna är många. Men vilka konsekvenser får klimatförändringarna för möjligheterna att mätta allas munnar? Läs mer

Future Challenges for Reindeer Herding Societies

Reindeer husbandry is of great economic and cultural importance for many indigenous peoples in the Arctic but also represents a traditional way of life. Although the life of reindeer herding families has always been demanding, the circumpolar reindeer industry today faces major challenges. Läs mer

Kartlagt land

Antologi med varierande infallsvinklar på de svenska kartornas tillkomst, innehåll och historia, som bidrar till att öka förståelsen för såväl dagens landskap som det historiska. Boken är slutsåld. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 – KSLAT 6-2007

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri och oberoende nätverksorganisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Läs mer