Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Har jord- och skogsbruk en roll i framtidens kultur? – KSLAT 8-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussion vid akademisammankomsten den 23 december 2004 angående jord- och skogsbruk i ett kulturellt perspektiv. Vilka är drivkrafterna i politik och jordbrukets utveckling, utöver de rent ekonomiska? Läs mer

Ekologisk produktion med miljönytta – KSLAT 7-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussioner vid Ekologiskt Forum den 28 november 2003 under seminariet ”Ekologisk produktion med miljönytta” Läs mer

Framtida forskning inom den gröna sektorn – KSLAT 6-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussioner vid ett seminarium vid KSLA med syftet att diskutera de förslag till den kommande forskningspolitiska propositionen som en arbetsgrupp tagit fram efter sammankomsten vid KSLA den 12 december 2002 Läs mer

LBU-programmet, skogen och landsbygden – till vilken nytta? – KSLAT 5-2004

Sammandrag av föredrag och diskussion vid ett seminaruim vid KSLA angående utredningen ”I levande kulturlandskap – en halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet” (SOU 2003:105), Läs mer

Jordbruk – ekologi – samhälle: finns en genuin konflikt mellan hållbarhet och lönsamhet? – KSLAT 4-2004

Jordbruket har två mål att arbeta mot: ekonomi respektive miljö. Överlevnaden hänger på ekonomin, det är den som är företagarens mål och måttstock. Anger miljön ramarna i form av olika bestämmelser, skatter och liknande? Om det är så, vad kostar då dessa begränsningar och hur påverkar de möjligheterna på marknaden? Läs mer

Ekologiskt Forum mönstrar köttet och marknaden – KSLAT 3-2004

I detta sammandrag av föredrag och diskussioner som hölls under Ekologiskt forum den 8 december 2003 behandlas den ekologiska köttmarknaden. Branschen kring ekologisk livsmedelsproduktion har alltid bestått av små aktörer, utan tydliga ledare. Det ställer krav på alla att hänga med i många olika sammanhang. Läs mer

Vad gör vi när vi inte vet – KSLAT 2-2004

Jag tror att alla har kommit i kontakt med den här typen av frågor och befunnit sig i beslutssituationer
då det har varit brist på kunskap.Det kanske också är så att vi lika ofta har befunnits oss i en situation där vi har trott att vi har mer kunskap än vad vi i själva verket har. Läs mer

Ecosystem services in European agriculture – KSLAT 1-2004

Nobody would argue against the necessity of developing sustainable agriculture. But as usual there may be several pathways that lead to the goal.
The 2003 Bertebos Conference explored one of them: the possibility of developing European agriculture into an ecosystem services provider. Läs mer

KSLAT 2003 – årgång 142

Här listas de KSLAT som publicerats under 2003. Läs mer

Den svenska modellen för husdjursavel och dataregistrering – KSLAT 28-2003

samt datautnyttjande inom husdjurs- och växtodlingsområdet Akademisammankomst i Skara den 11 september 2003 Sammanfattning av föredrag och diskussion Svensk nötkreatursavel har … Läs mer