Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

KSLAT 1999 – årgång 138

Här listas KSLAT som publicerats under 1999. Läs mer

Precisionsodling – för miljö och ekonomi? – KSLAT 9-1999

Idag är begrepp som precisionsodling och platsanpassad odling på mångas läppar. Fälten och maskinerna blir bara större och det blir mer och mer … Läs mer

Växtnäring i inlandsvatten – KSLAT 2-1999

Problemet med överskott av näring blev akut på 1970-talet och kanske tidigare i Ringsjön. Man utredde och vidtog åtgärder. Detta finns presenterat i … Läs mer

KSLAT 1998 – årgång 137

Här listas KSLAT som publicerats under 1998. Läs mer

I mötet mellan jordbruk och kemi – SOLMED nr 21

I denna bok berättar Erland Mårald om agrikulturkemins framväxt i Sverige och dess påverkan på det svenska jordbruket och vetenskapssamhället. De vetenskapliga rönen från Experimentalfältet i Stockholm spreds till hushållningssällskap och forskare, till försöksstationer och försöksgårdar, till lantbruksskolor och inte minst till landets jordbrukare. Läs mer

KSLAT 1997 – årgång 136

Här listas KSLAT som publicerats under 1997. Läs mer

Från höfrö till vallfrö – SOLMED nr 16

Detta arbete vänder sig till ett flertal användargrupper. Givetvis hör traditionella agrarhistoriker till dessa, men också lokalhistoriker då så mycket är beskrivet på lokal och regional nivå. Till användarna kan även föras botanister och växtekologer, eftersom det går att följa växters introduktion och utveckling i Sverige. Andra som kan vara intresserade är forskare som sysslar med modern förädling, och kan ha nytta av att studera den tidigare utvecklingen. Läs mer

Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet – SOLMED nr 8

Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet Perspektiv på energi och makt Detta är ett odogmatiskt, tvärvetenskapligt försök av … Läs mer

Peter Hernquists Husdjurslära – SOLMED nr 7

Peter Hernquists Husdjurslära En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl Ur … Läs mer

Från Ladu-Gård till Djur-Stall – SOLMED nr 4

Från Ladu-Gård till Djur-Stall Ekonomibyggnader under 250 år Agr.dr Catharina Svala, verksam vid högskolan i Halmstad, skriver om ekonomibyggnaderna – … Läs mer