Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

I mötet mellan jordbruk och kemi – SOLMED nr 21

I denna bok berättar Erland Mårald om agrikulturkemins framväxt i Sverige och dess påverkan på det svenska jordbruket och vetenskapssamhället. De vetenskapliga rönen från Experimentalfältet i Stockholm spreds till hushållningssällskap och forskare, till försöksstationer och försöksgårdar, till lantbruksskolor och inte minst till landets jordbrukare. Läs mer

KSLAT 1997 – årgång 136

Här listas KSLAT som publicerats under 1997. Läs mer

Från höfrö till vallfrö – SOLMED nr 16

Detta arbete vänder sig till ett flertal användargrupper. Givetvis hör traditionella agrarhistoriker till dessa, men också lokalhistoriker då så mycket är beskrivet på lokal och regional nivå. Till användarna kan även föras botanister och växtekologer, eftersom det går att följa växters introduktion och utveckling i Sverige. Andra som kan vara intresserade är forskare som sysslar med modern förädling, och kan ha nytta av att studera den tidigare utvecklingen. Läs mer

Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet – SOLMED nr 8

Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet Perspektiv på energi och makt Detta är ett odogmatiskt, tvärvetenskapligt försök av … Läs mer

Peter Hernquists Husdjurslära – SOLMED nr 7

Peter Hernquists Husdjurslära En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl Ur … Läs mer

Från Ladu-Gård till Djur-Stall – SOLMED nr 4

Från Ladu-Gård till Djur-Stall Ekonomibyggnader under 250 år Agr.dr Catharina Svala, verksam vid högskolan i Halmstad, skriver om ekonomibyggnaderna – … Läs mer

Norrländsk skogshistoria – SOLMED nr 2

Norrländsk skogshistoria Människan, skogen och industrin Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8–9 april 1992 I denna skrift har artiklar från elva skogshistoriker … Läs mer

Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 – SOLMED nr 1

Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl Peter Hernquist (1726–1808), det svenska veterinärväsendets grundare, … Läs mer