Rapporter

Rapporter från våra kommittéer, arbetsgrupper och andra konstellationer, utredningar på uppdrag av akademien med mera.


Slutrapport från KSLA:s Bioenergigrupp

Det pågår en intensiv debatt om samhällets användning av bioenergi. Här är en slutrapport från KSLA:s Klimatgrupp för bioenergi.

Sökord: biobränsle | bioenergi | skog

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.

Sökord: fiske | hav | jordbruk | livsmedelsproduktion | Östersjön

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Sökord: Barksätter | vegetation

KSLA Koncentrerar: Jordbruk och biologisk mångfald

En rapport från arbetsgruppen Klimat och Jordbruk inom KSLA.

Sökord: biologisk mångfald | jordbruk

KSLA Koncentrerar – Kommittén för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion

I denna rapport ”KSLA Koncentrerar” finns kommitténs inspel till Livsmedelsstrategi 2.0, baserat på kommitténs insikter, i kondenserad form.

Sökord: hållbar livsmedelsproduktion | konsumtion

Kompetensförsörjning – en förutsättning för att utveckla svensk livsmedelsproduktion

Slutrapport från KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning inom livsmedelssystem.

Sökord: kompetensförsörjning | livsmedel

Rapport från rundabordssamtal Skogarnas kulturarv i juni 2022

Tre rundabordssamtal på KSLA i juni 2022.

Sökord: kultur | skog

Rapport: Jordbrukets lönsamhetsproblem

En rapport från KSLA:s kommitté ”Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit”.

Sökord: jordbruk | livsmedel | lönsamhet

Jordbrukets klimatanpassning FF-report 9

Jordbrukets klimatanpassning – en överlevnadsfråga. Livsmedelsproduktionen måste säkerställas. Klimatanpassning kräver kunskap och investeringar. Det är några av huvudrubrikerna i denna slutrapport från KSLA:s Kommitté för jordbrukets klimatanpassning.

Sökord: jordbruk | klimat

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, en delrapport

Rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA, och är den sista delrapporten inom ramen för IVA:s projekt ”Vägval för klimatet”.

Sökord: jordbruk | klimat

VISA FLER