Rapporter

Just nu har vi problem med beställningsformuläret. Vill du beställa, skriv in vilken skrift det gäller i meddelandefältet. Ange även postort. Rapporter från våra kommittéer, arbetsgrupper och andra konstellationer, utredningar på uppdrag av akademien med mera.


Jordbrukets klimatanpassning FF-report 9

Jordbrukets klimatanpassning – en överlevnadsfråga. Livsmedelsproduktionen måste säkerställas. Klimatanpassning kräver kunskap och investeringar. Det är några av huvudrubrikerna i denna slutrapport från KSLA:s Kommitté för jordbrukets klimatanpassning.

Sökord: jordbruk | klimat

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, en delrapport

Rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA, och är den sista delrapporten inom ramen för IVA:s projekt ”Vägval för klimatet”.

Sökord: jordbruk | klimat

Glyfosat i framtida svensk växtodling – seminarierapport

Politiken och sakfrågan avgör odlarens vardag. En helhetsbedömning av vilka konsekvenser ett förbud mot glyfosat innebär för svenskt jordbruk behövs. En rapport från akademisammankomsten torsdag 14 mars 2019.

Sökord: EU | jordbruk | miljö | växtodling

Landskapsforum 2018 rapport

Rapport från Landskapsforum den 15–16 oktober: Vattnet i det brukade landskapet

Sökord: landskap | landskapsforum | vatten

Det skogliga biståndet så här långt

Rapport från KSLA:s och Skogshistoriska sällskapets seminarium Det skogliga biståndet så här långt, den 31 oktober 2017.

Enaforsholm förvaltningsplan sept 2016

Enaforsholms förvaltningsplan har formats i två steg: först en plan, som beskriver den överordnade målsättningen med förvaltningen av egendomen och sedan en uppföljande del med en detaljerad skötselplan, som följer upp de överordnade principerna. Den skrevs 2013 och har sedan kompletterats 2015.

Sökord: Enaforsholm

Skogsskötselkommitténs exkursion till Linköping 2016

Den 27 april 2016 gjorde kommittén en exkursion till Linköpings kommun. Detta är rapporten.

Sökord: exkursion | friluftsliv | landskap | rekreation | skog | skogsbruk | virkesproduktion

Skogsskötselkommittén till Bjurholm 2016

Den 15 mars 2016 gjorde Skogsskötselkommittén en exkursion till Bjurholms kommun, ca 8 mil väster om Umeå. Detta är rapporten.

Sökord: exkursion | rennäring | skog | skogsbruk

Skogsskötselkommittén till Nordmarka 2015

KSLA:s Skogsskötselkommitté gjorde en exkursion till Nordmarka och Oslo den 23–24 april 2015. Här är rapporten.

Sökord: naturförvaltning | Norge | rekreation | skog

Regionala livsmedelsstrategier

Denna rapport utgör en översikt och sammanfattning av de regionala livsmedelsstrategier som finns runt om i Sverige. Rapporten är skriven med utgångspunkt i att Sveriges regering har efterfrågat en nationell livsmedelsstrategi och en, i samband med detta, startad konkurrenskraftsutredning.

Sökord: livsmedel | livsmedelsstrategi

VISA FLER