Rapporter

Rapporter från våra kommittéer, arbetsgrupper och andra konstellationer, utredningar på uppdrag av akademien med mera.


Rapport: Jordbrukets klimatanpassning

En slutrapport framtagen av Kommittén för jordbrukets klimatanpassning (KLIMA) vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)....

Sökord: jordbruk | klimat

Läs mer

Rapport: Så klarar svenskt jordbruk klimatmålen

Rapporten #8221;Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen#8221; är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA,...

Läs mer

The Swedish Forestry Model

This booklet provides an overview of the values and goals that are embodied in Swedish...

Sökord: forest | forestry | Skog | skogsbruk

Läs mer

Rapport Landskapsforum 2018: Vattnet i det brukade landskapet

Vattnet är en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Det flyter från källa till hav,...

Sökord: landskap | landskapsforum | vatten

Läs mer

Rapport: Glyfosat i framtida svensk växtodling

Glyfosat i framtida svensk växtodling – politiken och sakfrågan avgör odlarens vardag En rapport från...

Sökord: EU | jordbruk | Miljö | växtodling

Läs mer

Rapport från seminariet Det skogliga biståndet så här långt

Mot slutet av 80-talet var skogsbiståndet ca 5 % av det totala biståndet eller 500...

Läs mer

Enaforsholm Förvaltningsplan

Ann Norderhaug fick 2013 i uppdrag att skriva en förvaltningsplan för Enaforsholm fjällgård: ”Det är...

Sökord: Enaforsholm

Läs mer

Rapport: Skogsskötsel för olika värden, Linköpings kommun

Den svenska skogen är en nationell resurs med många olika användare. Det leder till skilda...

Sökord: exkursion | friluftsliv | landskap | rekreation | Skog | skogsbruk | virkesproduktion

Läs mer

Rapport: Skogsskötsel för olika värden, Bjurholm

Den svenska skogen är en nationell resurs med många olika användare. Det leder till skilda...

Sökord: exkursion | rennäring | Skog | skogsbruk

Läs mer

Rapport: studieresa till Nordmarka i Norge

KSLA:s Skogsskötselkommitté gjorde en exkursion till Nordmarka och Oslo den 23–24 april 2015. KSLAs skogsskötselkommitté har...

Sökord: naturförvaltning | Norge | rekreation | Skog

Läs mer
VISA FLER