Rapporter

Rapporter från våra kommittéer, arbetsgrupper och andra konstellationer, utredningar på uppdrag av akademien med mera.


Jordbrukets klimatanpassning FF-report 9

En slutrapport framtagen av Kommittén för jordbrukets klimatanpassning (KLIMA) vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)....

Sökord: jordbruk | klimat

Läs mer

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, en delrapport

Rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA,...

Sökord: jordbruk | klimat

Läs mer

Glyfosat i framtida svensk växtodling – seminarierapport

Glyfosat i framtida svensk växtodling – politiken och sakfrågan avgör odlarens vardag En rapport från...

Sökord: EU | jordbruk | miljö | växtodling

Läs mer

Landskapsforum 2018 rapport

Vattnet är en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Det flyter från källa till hav,...

Sökord: landskap | landskapsforum | vatten

Läs mer

Det skogliga biståndet så här långt

Mot slutet av 80-talet var skogsbiståndet ca 5 % av det totala biståndet eller 500...

Läs mer

Enaforsholm förvaltningsplan sept 2016

Ann Norderhaug fick 2013 i uppdrag att skriva en förvaltningsplan för Enaforsholm fjällgård: ”Det är...

Sökord: Enaforsholm

Läs mer

Skogsskötselkommitténs exkursion till Linköping 2016

Den svenska skogen är en nationell resurs med många olika användare. Det leder till skilda...

Sökord: exkursion | friluftsliv | landskap | rekreation | skog | skogsbruk | virkesproduktion

Läs mer

Skogsskötselkommittén till Bjurholm 2016

Den svenska skogen är en nationell resurs med många olika användare. Det leder till skilda...

Sökord: exkursion | rennäring | skog | skogsbruk

Läs mer

Skogsskötselkommittén till Nordmarka 2015

KSLA:s Skogsskötselkommitté gjorde en exkursion till Nordmarka och Oslo den 23–24 april 2015. KSLAs skogsskötselkommitté har...

Sökord: naturförvaltning | Norge | rekreation | skog

Läs mer

Regionala livsmedelsstrategier

En kartläggning av regionala livsmedelsstrategier i Sverige Denna rapport utgör en översikt och sammanfattning av...

Sökord: livsmedel | livsmedelsstrategi

Läs mer
VISA FLER