Rapporter

Rapporter från våra kommittéer, arbetsgrupper och andra konstellationer, utredningar på uppdrag av akademien med mera.


KSLA Koncentrerar – Kommittén för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion

I denna rapport ”KSLA Koncentrerar” finns kommitténs inspel till Livsmedelsstrategi 2.0, baserat på kommitténs insikter, i kondenserad form.

Sökord: hållbar livsmedelsproduktion | konsumtion

Kompetensförsörjning – en förutsättning för att utveckla svensk livsmedelsproduktion

Slutrapport från KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning inom livsmedelssystem.

Sökord: kompetensförsörjning | livsmedel

Rapport från rundabordssamtal Skogarnas kulturarv i juni 2022

Tre rundabordssamtal på KSLA i juni 2022.

Sökord: kultur | skog

Rapport: Jordbrukets lönsamhetsproblem

En rapport från KSLA:s kommitté ”Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit”.

Sökord: jordbruk | livsmedel | lönsamhet

Jordbrukets klimatanpassning FF-report 9

Jordbrukets klimatanpassning – en överlevnadsfråga. Livsmedelsproduktionen måste säkerställas. Klimatanpassning kräver kunskap och investeringar. Det är några av huvudrubrikerna i denna slutrapport från KSLA:s Kommitté för jordbrukets klimatanpassning.

Sökord: jordbruk | klimat

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen, en delrapport

Rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA, och är den sista delrapporten inom ramen för IVA:s projekt ”Vägval för klimatet”.

Sökord: jordbruk | klimat

Glyfosat i framtida svensk växtodling – seminarierapport

Politiken och sakfrågan avgör odlarens vardag. En helhetsbedömning av vilka konsekvenser ett förbud mot glyfosat innebär för svenskt jordbruk behövs. En rapport från akademisammankomsten torsdag 14 mars 2019.

Sökord: EU | jordbruk | miljö | växtodling

Landskapsforum 2018 rapport

Rapport från Landskapsforum den 15–16 oktober: Vattnet i det brukade landskapet

Sökord: landskap | landskapsforum | vatten

Det skogliga biståndet så här långt

Rapport från KSLA:s och Skogshistoriska sällskapets seminarium Det skogliga biståndet så här långt, den 31 oktober 2017.

Enaforsholm förvaltningsplan sept 2016

Enaforsholms förvaltningsplan har formats i två steg: först en plan, som beskriver den överordnade målsättningen med förvaltningen av egendomen och sedan en uppföljande del med en detaljerad skötselplan, som följer upp de överordnade principerna. Den skrevs 2013 och har sedan kompletterats 2015.

Sökord: Enaforsholm

VISA FLER