Småskrifter

Här hittar du skrifter och mindre trycksaker av olika slag, till exempel ett urval ur den tidigare skriftserien Miscellanea, informationsbroschyrer om Enaforsholm och andra skrifter som inte är rena rapporter eller referensmaterial.


Vagn J Brøndegaards etnobiologiska samling – katalog

En systematiskt ordnad katalog med svensk och engelsk text A Systematically Arranged Catalogue with Texts in Swedish and...

Sökord: Brøndegaard | etnobiologi | etnobotanik

Läs mer

Minnesord 2015–2016

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: ledamöter | minnesord

Läs mer

Brøndegaard y la etnobotánica española

El etnobotánico danés Vagn Jørgensen Brøndegaard (1919–2014) vivió entre 1968 y 2004 en Cómpeta, un...

Sökord: Brøndegaard | etnobotanik | växtnamn

Läs mer

Minnesord 2013–2014

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: ledamöter | minnesord

Läs mer

Barksätters ädellövpark

Ädla lövträd har sedan lång tid utgjort ett karakteristiskt inslag i de sörmländska herrgårdslandskapen. De...

Sökord: Barksätter | lövträd

Läs mer

KSLA:s hus

Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag Längst norrut på Drottninggatan i Stockholm, i...

Sökord: akademien | byggnad

Läs mer

Enaforsholms fjällträdgård Växtförteckning 2012

Växtförteckningen tar upp de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som förekommer eller tros...

Sökord: Enaforsholm | växtförteckning

Läs mer

Minnesord 2011–2012

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: ledamöter | minnesord

Läs mer

Minnesord 2009–2010

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: ledamöter | minnesord

Läs mer

Minnesord 2007–2008

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: ledamöter | minnesord

Läs mer
VISA FLER