Småskrifter

Här hittar du skrifter och mindre trycksaker av olika slag, till exempel ett urval ur den tidigare skriftserien Miscellanea, informationsbroschyrer om Enaforsholm och andra skrifter som inte är rena rapporter eller referensmaterial.


Minnesord 2005-2006

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: Enaforsholm | ledamöter | minnesord | miscellanea

Läs mer

Minnesord-2013-2014

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: Enaforsholm | ledamöter | minnesord

Läs mer

Minnesord-2015–2016

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: Enaforsholm | ledamöter | minnesord | miscellanea | miscellania

Läs mer

Brondegaardkatalog-20170216

En systematiskt ordnad katalog med svensk och engelsk text A Systematically Arranged Catalogue with Texts in Swedish and...

Sökord: Brøndegaard | Enaforsholm | etnobiologi | etnobotanik

Läs mer

Minnesord 2003-2004

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: Enaforsholm | ledamöter | minnesord | miscellanea

Läs mer

Minnesord 2007-2008

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: Enaforsholm | ledamöter | minnesord | miscellanea | miscellania

Läs mer

Minnesord 2009-2010

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: Enaforsholm | ledamöter | minnesord | miscellanea

Läs mer

Minnesord 2011-2012

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie,...

Sökord: Enaforsholm | ledamöter | minnesord | miscellania

Läs mer

KSLAs-hus

Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag Längst norrut på Drottninggatan i Stockholm, i...

Sökord: akademien | akademiens hus | byggnad | Enaforsholm | hus | miscellania

Läs mer

Enaforsholm Vaxtforteckning-2012

Växtförteckningen tar upp de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som förekommer eller tros...

Sökord: Enaforsholm | växtförteckning

Läs mer
VISA FLER