Småskrifter

Här hittar du skrifter och mindre trycksaker av olika slag, till exempel ett urval ur den tidigare skriftserien Miscellanea, informationsbroschyrer om Enaforsholm och andra skrifter som inte är rena rapporter eller referensmaterial.


Barksätter Manor

A little book about KSLA’s Manor in Sörmland and its history.

Sökord: agriculture | animal husbandry | forestry | history | research

Donationsgården Barksätter

En liten bok om KSLA:s donationsgård Barksätter och dess historia.

Sökord: forskning | historia | husdjur | jordbruk | skogsbruk

Vagn J Brøndegaards etnobiologiska samling – katalog

Katalog systematiskt uppställd på svenska och engelska i syfte att tillgängliggöra KSLA:s biblioteks största specialsamling. Catalogue systematically set up in Swedish and English in order to make the KSLA Library’s largest special collection accessible.

Sökord: Brøndegaard | etnobiologi | etnobotanik

Minnesord 2015–2016

KSLA publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie, som ingår i akademiens serie småskrifter (Miscellanea).

Sökord: ledamöter | minnesord

Brøndegaard y la etnobotánica española

Nombres vernáculos de las plantas en Andalucía.

Sökord: Brøndegaard | etnobotanik | växtnamn

Minnesord 2013–2014

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer.

Sökord: ledamöter | minnesord

Barksätters ädellövpark

En broschyr om den 0,5 ha stora ädellövparken på Barksätter.

Sökord: Barksätter | lövträd

KSLA:s hus

Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag

Sökord: akademien | byggnad

Enaforsholms fjällträdgård Växtförteckning 2012

Växtförteckningen tar upp de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som förekommer eller tros förekomma i Enaforsholms fjällträdgård. Den senaste uppdateringen är gjord i juni 2012. (Kommer från trycket vecka 27). Författare: Marie Janäng och Kalle Magnér. Trädgårdsmästarnas tankar finns också på deras blogg: http://enaforsholm.blogspot.se. nbsp;

Sökord: Enaforsholm | växtförteckning

Minnesord 2011–2012

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av ledamöterna både som akademiledamöter och som personer.

Sökord: ledamöter | minnesord

VISA FLER