Småskrifter RSS

Här hittar du skrifter och mindre trycksaker av olika slag, till exempel ett urval ur den tidigare skriftserien Miscellanea, informationsbroschyrer om Enaforsholm och andra skrifter som inte är rena rapporter eller referensmaterial.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus

Längst norrut på Drottninggatan i Stockholm har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, sitt säte i ett vackert stenhus i tre våningar. Här har Akademien haft sin hemvist sedan 1972. Läs mer

Minnesord över ledamöter avlidna 2007–2008

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

Minnesord över ledamöter avlidna 2005–2006

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

Enaforsholm Försöks- och fjällträdgården 1991–2008

En bearbetning och uppdatering av det sista avsnittet i kapitlet ”Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron – om Enaforsholm, dess … Läs mer

Enaforsholm Fjällträdgård Växtförteckning 2008–2009

Växtförteckningen tar upp alla de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som för närvarande förekommer (delvis även har förekommit/tros … Läs mer

Enaforsholm Fjällträdgård

  Trädgård och trädgårdsodling har gamla anor på Enaforsholm, åtminstone i ett svenskt historiskt fjällperspektiv. Platsen bakom Stora Huset har … Läs mer

Minnesord över ledamöter avlidna 2003–2004

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

Matens kvalitet

Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp. Ordet kan härledas från latinets qualitas, om betyder beskaffenhet, egenskap och värde. Förenklat kan man … Läs mer

Kärlek, hälsa och mirakler

Om Ernst Westerlund, Storlien och Blomsterstigen. Författare: Kjell Lundquist.

Berg och jord kring Enaforsholm

Fjällkedjan och jordarterna kring Enaforsholm och deras bildning. Sambandet mellan bergarter, jordarter och växtlighet. Frostmark. Författare: Nils Nykvist.