SOLMED

Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m. ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.


KSLA:s matrikel över ledamöter under 200 år, del B – SOLMED nr 67

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012 Del B: Ledamotsmatrikel...

Sökord: historia | ledamöter | matrikel

Läs mer

KSLA:s matrikel över ledamöter under 200 år, del A – SOLMED nr 68

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012 Del A: Händelser...

Sökord: historia | ledamöter | matrikel

Läs mer

Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen – SOLMED nr 64

– Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk nbsp; Vagn J....

Sökord: botanik | Brøndegaard | etnobotanik | folkmedicin | historia

Läs mer

Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen – SOLMED nr 64

– Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk nbsp; Vagn J....

Sökord: botanik | Brøndegaard | etnobotanik | folkmedicin | historia

Läs mer

Bondesamhällets omvandling i Nordvästskåne – SOLMED nr 37

Bondesamhällets omvandling i Nordvästskåne Bjärehalvöns agrara utveckling under 1700- och 1800-talet På Bjärehalvön – ”risbygden”...

Sökord: fiske | historia | jordbruk | landsbygd | landskap | lantbruk | skogsbruk

Läs mer

Bruka, odla, hävda – SOLMED nr 33

Bruka, odla, hävda Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år Nya kunskaper om odlingssystemens historia...

Sökord: historia | jordbruk | mark | Miljö

Läs mer

I mötet mellan jordbruk och kemi – SOLMED nr 21

I mötet mellan jordbruk och kemi Agrikulturkemins framväxt på Lantbruksakademiens Experimentalfält 1850–1907 Insikten om kemins...

Läs mer

C. L. Obbarius – SOLMED nr 24

C. L. Obbarius En nydanare i Bergslagens skogar vid 1800-talets mitt Carl Ludwig Obbarius är...

Sökord: historia | skogsbruk

Läs mer

Norrländsk skogshistoria – SOLMED nr 2

Norrländsk skogshistoria Människan, skogen och industrin Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8–9 april 1992 I denna skrift...

Sökord: historia | skogsbruk

Läs mer

Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet – SOLMED nr 8

Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet Perspektiv på energi och makt Detta är...

Läs mer
VISA FLER