SOLMED

Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m. ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.


SOLMED nr 76 Perspektiv på tillvaron

Grosshandlaren A.W. Bergsten som fotograf och konstnär Denna bok av Hans Antonson har framför allt...

Sökord: donator | Enaforsholm | fotografi | historia | måleri

Läs mer

SOLMED nr 75 Traktorernas intåg

Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930 Hur det gick till under den...

Läs mer

SOLMED nr 74 Rosensten & Trozelius Skogars skötsel

Den första svenska boken om skogsskötsel utkom 1737 och var skriven av stadsmajoren Anders Rosensten....

Läs mer

SOLMED nr 73b En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af R.R. Broocman Vol 2

En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman En handbok i gårds- och hushållsskötsel i...

Sökord: historia | hushållning

Läs mer

SOLMED nr 73a En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af R.R. Broocman Vol 1

En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman En handbok i gårds- och hushållsskötsel i...

Sökord: historia | hushållning

Läs mer

SOLMED nr 64 Brøndegaard Volym 1 Etnobotanik

Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk Vagn J. Brøndegaard (1919–2014)...

Sökord: botanik | Brøndegaard | etnobotanik | folkmedicin | historia

Läs mer

SOLMED nr 64 Brøndegaard Volym 2 Etnobotanik

Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk Vagn J. Brøndegaard (1919–2014)...

Sökord: botanik | Brøndegaard | etnobotanik | folkmedicin | historia

Läs mer

SOLMED nr 63 Cato: Om jordbruket – Varro: Samtal om lantbruket

Catos Om jordbruket handlar om skötseln av familjens lantgård – handfasta, knapphändigt formulerade råd om de...

Sökord: historia | hushållning | jordbruk | lantbruk | livsmedel

Läs mer

SOLMED nr 68 KSLA 1812–2012 Del A

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012 Del A: Händelser...

Sökord: historia | ledamöter | matrikel

Läs mer

SOLMED nr 65 Bengt Bergius Tal om läckerheter

Tal om läckerheter av Bengt Bergius År 1780 höll Bengt Bergius ett märkligt tal som...

Läs mer
VISA FLER