SOLMED

Just nu har vi problem med beställningsformuläret. Vill du beställa, skriv in vilken skrift det gäller i meddelandefältet. Ange även postort. Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m. ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.


SOLMED nr 76 Perspektiv på tillvaron

Grosshandlaren A.W. Bergsten som fotograf och konstnär.

Sökord: donator | Enaforsholm | fotografi | historia | måleri

Läs mer

SOLMED nr 75 Traktorernas intåg

Hur det gick till under den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige? I denna licentiatavhandling undersöks detta under introduktionsperioden 1905–30. Här kartläggs den tekniska utvecklingen under denna tid för alla de traktorer och motorplogar som då fanns på den svenska marknaden.

Läs mer

SOLMED nr 74 Rosensten & Trozelius Skogars skötsel

Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel Jämte Bihang om Allahanda Fruktbärande Träns wård, hwilka höra til Trägården Tilökt och Förbättrad af D. Clas Blechert Trozelius

Läs mer

SOLMED nr 73b En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af R.R. Broocman Vol 2

En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets förra hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Två volymer.

Sökord: historia | hushållning

Läs mer

SOLMED nr 73a En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af R.R. Broocman Vol 1

En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets förra hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Två volymer.

Sökord: historia | hushållning

Läs mer

SOLMED nr 64 Brøndegaard Volym 1 Etnobotanik

Vagn J. Brøndegaard (1919–2014) ägnade hela sitt liv åt att dokumentera och systematisera folklig kunskap om växters användning och föreställningar om dem. I detta bokverk samlas 80 av Brøndegaards uppsatser om alla möjliga aspekter på växter.

Sökord: botanik | Brøndegaard | etnobotanik | folkmedicin | historia

Läs mer

SOLMED nr 64 Brøndegaard Volym 2 Etnobotanik

Vagn J. Brøndegaard (1919–2014) ägnade hela sitt liv åt att dokumentera och systematisera folklig kunskap om växters användning och föreställningar om dem. I detta bokverk samlas 80 av Brøndegaards uppsatser om alla möjliga aspekter på växter.

Sökord: botanik | Brøndegaard | etnobotanik | folkmedicin | historia

Läs mer

SOLMED nr 63 Cato: Om jordbruket – Varro: Samtal om lantbruket

Catos Om jordbruket handlar om skötseln av familjens lantgård – handfasta, knapphändigt formulerade råd om de…

Sökord: historia | hushållning | jordbruk | lantbruk | livsmedel

Läs mer

SOLMED nr 68 KSLA 1812–2012 Del A

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012 Del A: Händelser…

Sökord: historia | ledamöter | matrikel

Läs mer

SOLMED nr 65 Bengt Bergius Tal om läckerheter

År 1780 höll Bengt Bergius ett märkligt tal som preses i Vetenskapsakademien. Tal om läckerheter har därefter haft ett särskilt anseende som ett kraftprov i lärdomshistoriska och gastronomiska kretsar. Det behandlar vad människor sedan antikens dagar till hans egen tid runt om i världen ätit och drogat sig med. Med stor sakkunskap beskrivs hur födoämnen av alla slag odlas, samlas in, förvaras och bereds.

Läs mer
VISA FLER