SOLMED

Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m. ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.


SOLMED nr 78 Den gröna näringen under 200 år, del 1

Denna bok ingår i ett bokverk om två volymer som behandlar den gröna näringens utveckling, medaljer, belöningar under drygt 200 år. Denna volym handlar om historia och utveckling.

Sökord: historia | lantbruk

SOLMED nr 79 Ichthyologia

Det vill säga alla verk om fiskarna – i översättning från latinet.

SOLMED nr 77 Den gröna näringen under 200 år, del 2

Denna bok ingår i ett bokverk om två volymer som behandlar den gröna näringens utveckling, medaljer, belöningar under drygt 200 år.

Sökord: belöningar | lantbruk | medaljer

SOLMED nr 75 Traktorernas intåg

Hur det gick till under den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige? I denna licentiatavhandling undersöks detta under introduktionsperioden 1905–30. Här kartläggs den tekniska utvecklingen under denna tid för alla de traktorer och motorplogar som då fanns på den svenska marknaden.

SOLMED nr 76 Perspektiv på tillvaron

Grosshandlaren A.W. Bergsten som fotograf och konstnär.

Sökord: donator | Enaforsholm | fotografi | historia | måleri

SOLMED nr 74 Rosensten & Trozelius Skogars skötsel

Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel Jämte Bihang om Allahanda Fruktbärande Träns wård, hwilka höra til Trägården Tilökt och Förbättrad af D. Clas Blechert Trozelius

SOLMED nr 73b En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af R.R. Broocman Vol 2

En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets förra hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Två volymer.

Sökord: historia | hushållning

SOLMED nr 64 Brøndegaard Volym 1 Etnobotanik

Vagn J. Brøndegaard (1919–2014) ägnade hela sitt liv åt att dokumentera och systematisera folklig kunskap om växters användning och föreställningar om dem. I detta bokverk samlas 80 av Brøndegaards uppsatser om alla möjliga aspekter på växter.

Sökord: botanik | Brøndegaard | etnobotanik | folkmedicin | historia

SOLMED nr 64 Brøndegaard Volym 2 Etnobotanik

Vagn J. Brøndegaard (1919–2014) ägnade hela sitt liv åt att dokumentera och systematisera folklig kunskap om växters användning och föreställningar om dem. I detta bokverk samlas 80 av Brøndegaards uppsatser om alla möjliga aspekter på växter.

Sökord: botanik | Brøndegaard | etnobotanik | folkmedicin | historia

SOLMED nr 63 Cato: Om jordbruket – Varro: Samtal om lantbruket

Catos Om jordbruket handlar om skötseln av familjens lantgård – handfasta, knapphändigt formulerade råd om de viktigaste inslagen i denna näring. Varro sammanfattade sin långvariga erfarenhet och kunskap i ämnet i verket Samtal om lantbruket. Bägge skrevs de två århundradena före Kristus och skildrar förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen vid framväxten av Europas…

Sökord: historia | hushållning | jordbruk | lantbruk | livsmedel

VISA FLER