Remisser RSS

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Regeringskansliets remissarbete – hur och varför

Remissammanställning för 2009

De remisser som KSLA har lämnat under 2009. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2008 och som besvaras av KSLA 2009 sorteras in under 2009. Läs mer

Remissammanställning för 2008

De remisser som KSLA har lämnat under 2008. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2007 och som besvaras av KSLA 2008 sorteras in under 2008. Läs mer

Remissammanställning för 2007

Här är de remisser som KSLA har lämnat under 2007. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2006 och som besvaras av KSLA 2007 sorteras in under 2007. Läs mer