Remissammanställningar RSS

Här ställer vi samman akademiens avgivna remissvar årsvis.

Remissammanställning för 2018

De remisser som KSLA har lämnat under 2018. Läs mer

Remissammanställning för 2017

De remisser som KSLA har lämnat under 2017. Läs mer

Remissammanställning för 2016

De remisser som KSLA har lämnat under 2016. Läs mer

Remissammanställning för 2015

De remisser som KSLA har lämnat under 2015. Läs mer

Remissammanställning för 2014

De remisser som KSLA har lämnat under 2014. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad … Läs mer

Remissammanställning för 2013

De remisser som KSLA har lämnat under 2013. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad … Läs mer

Remissammanställning för 2012

De remisser som KSLA har lämnat under 2012. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad … Läs mer

Remissammanställning för 2011

Här är de remisser som KSLA har lämnat under 2011. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En … Läs mer

Remissammanställning för 2010

De remisser som KSLA har lämnat under 2010. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2009 och som besvaras av KSLA 2010 sorteras in under 2010. Läs mer

Remissammanställning för 2009

De remisser som KSLA har lämnat under 2009. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2008 och som besvaras av KSLA 2009 sorteras in under 2009. Läs mer