Senaste nytt RSS

Anmäl dig till mentorskapsprogrammet 2021

Genom att koppla samman dagens ledare med morgondagens bidrar mentorskapsprogrammet till båda parters och de gröna näringarnas utveckling. Vill du utmanas? Vill du utvecklas? Skicka in din intresseanmälan senast 1 november! Läs mer

Ansök om anslag senast 1 november 2020!

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan under perioden 1 oktober – 1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-fonden. 

Läs mer

Bibliotekets öppettider

Bibliotekets öppettider är måndag–torsdag kl 13.00–17.00.
Vill du bara lämna tillbaka en bok? Då går det också att lägga den i bokinkastet till höger om porten. Läs mer

KSLA: Skogsbrandförsvaret behöver fler flygplatser

KSLA är engagerad i skogsbrandfrågan och har tillställt regeringskansliet skrivelser i ärendet. Läs mer

Studerande? Ansök om resestipendium/utbildningsstöd senast 1 juni

Studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå med agronom-, hortonom- eller lantmästarinriktning kan ansöka om resestipendium eller utbildningsstöd. Ansök senast 1 juni! Läs mer

KSLA om coronaviruset (Covid-19)

KSLA följer Folkhälsomyndighetens råd och rapportering i fråga om Coronaviruset. Rekommendationen året ut är att undvika att träffas i större grupper. Vid mindre möten ska alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstå från att delta. KSLA har ställt in alla större möten, seminarier och studieresor. Däremot har vi utvecklat våra möjligheter att hålla digitala möten, webinarier o s v. (2020-05-19) Läs mer

Sök stöd för gröna innovativa projekt!

Har du en innovativ projektidé och behöver ekonomiskt stöd? Ditt projekt kanske kan bli ett av dem som får stöd från Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond i år. Sök senast 5 maj. Läs mer

Nominera pris- och belöningsmottagare

Nominera de som ska få ta emot akademiens priser och belöningar senast den 15 april 2020! Utdelningen av priserna och belöningarna sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2021. Läs mer

Dags att söka anslag/stipendium ur SLO-fonden

SLO-fonden främjar ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbruk. Sök senast den 1 april!

Läs mer