Åkes blogg RSS

Eko – ett ord i tiden

Ordet ekologi betyder ”läran om de levande organismerna i förhållande till sin omgivning”. Eko, som det ofta får heta i dag, … Läs mer

Vad är egentligen land grabbing?

Åren 2000–2003 satt jag i styrelsen för stadsparken ”Nairobi Arboretum”. Ministrar försökte med fejkade domstolshandlingar stycka av tomter för att … Läs mer

Positivt tänkande

När mänsklighetens rovdrift började ställas mot jordens beräknade resurser för 20 år sedan, sade någon att det skulle behövas minst … Läs mer

Vad är viktigast, metoden eller resultatet?

När expertgruppen för miljöstudier nyligen presenterade en rapport om kostnaderna för att vi avstår från att använda GMO drogs en … Läs mer

Modeller – bra för diskussion, sämre för beslut

Det är mycket viktigt att våra resonemang guidas av olika modeller, med olika ingångar och framförallt gjorda på olika ställen. Modeller är fantastiska redskap för diskussioner, men kan vara rent fatala för beslut. Modeller måste matchas mot erfarenheter. Och planer B och planer C bör finnas till hands. Läs mer

På väg in i biologins tidsålder

Det är sagt tidigare men jag säger det igen: det som ligger framför oss är biologins tidsålder – ökade kunskaper … Läs mer

”You get what you negotiate for”

I augusti i fjol anordnade vi tillsammans med Bertebospristagaren år 2009, Joachim von Braun, en tvådagarskonferens i Falkenberg: ”Food security … Läs mer

Inför Högtidssammankomsten

På akademien är nu alla klutar satta i förberedelsearbetet till den stundande Högtidssammankomsten. Den infaller alltid på Karl-dagen, fredagen den … Läs mer

Når vi ut?

Vid den interna akademisammankomsten i december redovisade vi 2010 års verksamhet och diskuterade planerna för 2011. Det ledde till mycket goda resonemang om vad vi sysslar med, vad vi borde syssla med och hur vi når ut. Läs mer