Nyheter RSS

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

KSLA önskar alla en Glad Påsk!

Akademien har påskstängt från kl 12.00 torsdag 9 april och öppnar igen tisdag 14 april. Biblioteket är stängt hela veckan. The Academy is closed from noon Thursday 9 April and opens again Tuesday 14 April. The library is closed all week. Glad Påsk! Happy Easter! Läs mer

Nominera pris- och belöningsmottagare

Nominera de som ska få ta emot akademiens priser och belöningar senast den 15 april 2020! Utdelningen av priserna och belöningarna sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2021. Läs mer

Biblioteket håller tillsvidare öppet fram till kl. 17 på torsdagar

Kvällsöppet återupptas lite längre fram. Läs mer

KSLA om coronaviruset (Covid-19)

KSLA följer Folkhälsomyndighetens råd och rapportering i fråga om Coronaviruset. Rekommendationen är att undvika att träffas i större grupper. Vid mindre möten ska alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstå från att delta. KSLA har valt att ställa in alla större möten, seminarier och studieresor till början av maj. Vi påminner om möjligheten att mötas via Skype, Teams och telefon. (2020-03-17) Läs mer

Dags att söka anslag/stipendium ur SLO-fonden

SLO-fonden främjar ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbruk. Sök senast den 1 april!

Läs mer

Vägval för klimatet i Klimatkollen i TV4

I inslaget Klimatkollen i TV4:s Nyhetsmorgon lördagen den 15 februari tog KSLA-ledamoten Johan Kuylenstierna upp rapporterna från IVA-projektet Vägval för klimatet där KSLA bidragit med delrapporten för Jordbrukssystem. Läs mer

Sök stöd för gröna innovativa projekt!

Har du en innovativ projektidé och behöver ekonomiskt stöd? Ditt projekt kanske kan bli ett av dem som får stöd från Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond i år. Sök senast 5 maj. Ansökningssystemet öppnar ca en månad i förväg, d v s i början av april. Läs mer

Högtidssammankomst Commemorative Meeting 2020

Akademien har hållit sin 208:e högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari.
The Academy held its 208th Commemorative Meeting in Stockholm City Hall on Jan 28th.
620 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.
620 guests honored the Academy with their presence. Läs mer

Anslag & resestipendier för forskning inom betes- och vallkultur m m

Till forskning inom beteskultur, vallkultur och fröodling. Till bidrag för resor, framför allt utomlands, för studier av vallodling, vallfoderberedning och vallfoderutnyttjande. Ansök senast den 15 februari kl 17.00! Läs mer