Nyheter RSS

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Ekonomiskt stöd till doktorand

Ekonomiskt stöd till doktorand inom mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets områden, främst åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom skogsbruket prioriteras. Läs mer

Bidrag till utbildnings-, försöks-, forskningsverksamhet – arbetsmiljö

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen SLO-fonden. Stiftelsens ändamål är att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Läs mer

Högtidssammankomst 2014/Commemorative meeting 2014

Akademien har hållit sin 202:a högtidssammankomst i Stockholms Stadshus. The Academy has held its 202nd Commemorative Meeting in Stockholm City Hall. Läs mer

Ledamot donerar 12,5 miljoner till KSLA

Akademiledamoten Ulf Renborg har tillsammans med fru Greta Renborg efterlämnat 12,5 miljoner kronor som ska användas till ”framtidsinriktad initiativ-verksamhet” inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsområden. Medlen ska förvaltas i en särskild stiftelse, Ulf och Greta Renborgs fond. Läs mer

Anders Walls landsbygdsstipendium 2014 till Eric Westerberg i Ånäset

”Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas.” Anders Walls Stiftelsers årliga landsbygdsstipendium har till syfte att stimulera … Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 4-2013 ute nu

Akademien önskar God Jul & Gott Nytt År med jubileumsårets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat! Läs mer

Ian A. Fleming first holder of the KSLA Wallenberg professorship

Press release 16 December 2013 Ian A. Fleming is the first holder of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry’s … Läs mer

Ian A. Fleming är KSLA:s första Wallenberg-professor

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade i januari 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med anledning av akademiens … Läs mer

KSLA har utsett 2014 års pris- och belöningsmottagare

Akademien har utsett 2014 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Kung Carl XVI Gustaf delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 202:a högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms Stadshus. Läs mer

KSLA har utsett två nya hedersledamöter

Förre lantbruksattachén Inge Gerremo, Järfälla, och professor Pelle Gemmel, Sundsvall, har valts till hedersledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 12 december 2013. Läs mer