Nyheter RSS

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Die Energiewende – rapport från studieresa i Tyskland

Akademiens Kommitté för energifrågor gjorde en studieresa i Tyskland med tema Die Energiewende (energiomställningen) i april 2012. Nu finns rapporten.

Framtida proteinförsörjning – seminariepresentationerna!

Nu finns presentationerna från seminariet Framtida försörjning av proteinfoder för animalieproduktionen i Sverige, som hölls i måndags den 18 mars, utlagda … Läs mer

Presentationer – Bygga på åkerjord… finns nu!

Presentationerna från seminariet Bygga på åkerjord: Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt? den 12 mars 2013 finns nu att hämta … Läs mer

Presentationer – Landsbygdens avvattningssystem… finns nu!

Nu finns presentationer från seminariet Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat den 5 mars 2013 att hämta under Tidigare aktiviteter. … Läs mer

Se Global Outlook online/Watch Global Outlook online

Se Global Outlook-symposiet, föreläsare för föreläsare. Watch the Global Outlook symposium, lecturer by lecturer. Läs mer

KSLA:s 200:e högtidssammankomst /KSLA’s 200th Commemorative meeting

Akademiens allra första sammankomst hölls torsdagen den 28 januari 1813. Tvåhundra år senare, på dagen, höll akademien sin jubileumssammankomst i Stockholms Stadshus.
The Academy’s very first meeting was held on Thursday, the 28th of January, 1813. Two hundred years later, on the day, the Academy held its bicentenary ceremonial meeting in Stockholm City Hall.
Läs mer

KSLA erhåller 12 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har med anledning av KSLA:s 200-årsjubileum beslutat donera 12 mkr till akademien. Merparten av pengarna ska gå till att inrätta minst sju ettåriga gästprofessurer – Wallenbergprofessurer –
av högsta internationella klass inom de gröna näringarna. Läs mer

Seminarium om den framtida fältforskningen

Torsdagen den 7 februari i Linköping Hushållningssällskapen bjuder i samarbete med SverigeFörsökens regioner och KSLA in till ett seminarium för … Läs mer

Akademiledamöter saknar svensk strategi för trygg livsmedelsförsörjning

Klimatförändringen ett hot. I Sverige tar vi för givet att tillgången på mat är säkrad genom egen produktion och import … Läs mer

KSLA firar 200 år

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien startade sitt arbete den 28 januari 1813. Akademien, då benämnd Kongl. Svenska Landtbruks Academien, instiftades på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Vi firar det under hela 2013! Läs mer