Nyheter RSS

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

KSLA firar 200 år

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien startade sitt arbete den 28 januari 1813. Akademien, då benämnd Kongl. Svenska Landtbruks Academien, instiftades på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Vi firar det under hela 2013! Läs mer

2012 års sista nummer av KSLA Nytt & Noterat

Berteboskonferensen, Markvittring, Skogen och framtiden, Bioteknik i hållbart jordbruk, Nya ”gröna” produkter, Intervju med Börje Steenberg f. 1912, Allemansrätten m m…
Läs mer

Insamlingsstiftelsen ”KSLA för Stundande skördar” lanserad

Insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar är i första hand till för att finansera aktiviteter och projekt inom aktuella områden som gör att de inte kan betalas ur akademiens äldre stiftelser p g a ålderdomliga stiftelseändamål. Alla bidrag är välkomna! Läs mer

Jacques Diouf vald till hedersledamot av KSLA

Förre generaldirektören vid FAO, nu minister och personlig rådgivare till Senegals president, H.E. Dr. Jacques Diouf, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 6 december 2012.
Ytterligare två hedersledamöter valdes, båda sedan tidigare ledamöter av akademien: professor emeritus Ulf Renborg (Uppsala) och civiljägmästare Jan Sandström (Stockholm). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är länsfiskekonsulent Henrik C Andersson, professor Thomas Elmqvist, verkställande direktör Mats Halling, universitetslektor Anna Jakobsson, professor Ingrid Sarlöv Herlin, professor Marie Stenseke, samt enhetschef Sara Österman. Dessutom valdes professor Susan Baker från Wales in.

Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De sex svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, lantbrukare Boel Andersson, expert Lars-Erik Lundkvist, statsveterinär Torsten Mörner, AgrD Stina Olofsson, och näringspolitisk chef Alarik Sandrup. Dessutom valdes Senior Scientist Barbara Lee (Marshfield, WI, USA) och professor Antanas Maziliauskas (Kaunas, Litauen) in. Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- ochLantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är professor Rolf Björheden, professor Ljusk-Ola Eriksson, professor Annika Nordin, professor Jan Stenlid, samt civiljägmästare Carl-Gustaf Wachtmeister. Dessutom valdes professor Bjarni Sigurðsson in.
Läs mer

Boksläpp! Ömse sidor om vägen

Den 20 november samlas vi för att få veta mer skånska alléer och landskap uitfrån Patrik Olssons doktorsavhanding ”Ömse sidor om vägen”. Alléer presenteras från ett historiskt, kulturellt och biologiskt perspektiv, men också från en nutida synvinkel. Varför har den historiska allén ett intresse även idag? Läs mer

Rapporter från slam-workshops

Avloppsslam är en resurs i odlingen. Men hur fungerar kretsloppet egentligen? Slammet innehåller inte bara nyttigheter utan även oönskade ämnen som … Läs mer

Birgitta blir KSLA:s nya akademijägmästare

Jägmästare Birgitta Naumburg, 49, från Sollentuna har anställts som ny akademijägmästare efter Bo Carlestål som går i pension. Birgitta, som idag arbetar på Näringsdepartementet med regional tillväxtpolitik, kommer att tillträda i oktober. Läs mer