Senaste nytt RSS

Watch the S.O.S.-seminar again

The seminar S.O.S. – Save Our Soils, held in Malmö 22 May, was videotaped and can be viewed online. On SIANI’s homepage … Läs mer

UniK start – Unga i KSLA är på banan

Startskottet för UniK, Unga i KSLA, gick den 9 juni 2015. Läs mer

Kungligt besök på KSLA

Tisdag eftermiddag besökte H.K.H. Prins Radu av Rumänien Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, tillsammans med bl. a. flera representanter från Rumäniens … Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 1-2015 ute nu!

Vårnumret 2015, med information från ett urval av akademiens aktiviteter. Ekobruk, landsbygd, skog, biobränsle, EU 20 år, djurhälsa, högtidssammankomsten, unga i KSLA… Läs mer

Guldkvist till två KSLA-ledamöter

Föreningen Skogen har uppmärksammat personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skogsbruket. Den 14 april delar H.K.H … Läs mer

Se vårt proteinseminarium på Kunskapskanalen & www.urplay.se

KSLA arrangerade seminariet ”Protein, protein och mera protein – ett näringsämne på gott och ont” den 19 februari. Seminariet sänds … Läs mer

Bråttom med svensk livsmedelsstrategi

Den 5 mars 2015 startar Sven-Erik Bucht arbetet med livsmedelsstrategin. Dessutom presenteras Konkurrenskraftsutredningens betänkande.
KSLA ser positivt på Konkurrenskraftsutredningen och att en svensk livsmedelsstrategi tas fram. Det är mycket bråttom så inte den svenska livsmedelsproduktionen minskar ännu mer, understryker förra jordbruksministern, Annika Åhnberg, KSLA:s expertmedverkande i utredningen. Läs mer

Telefontider

Akademiens telefontider är vardagar klockan 9.00–12.00. Ring helst direkt till den av oss ni vill tala med. Läs mer

Hushållningssällskapen blir sambo med KSLA

Hushållningssällskapens förbund flyttar i oktober in hos KSLA på Drottninggatan 95 B i Stockholm. Våra två organisationerna har mycket länge haft kontakt och utbyten. Nu öppnas möjligheter att att dra ytterligare nytta av varandra för att öka de gröna näringarnas konkurrenskraft. Hushållningssällskapet kommer att husera på biblioteksplanet i akademiens hus. Läs mer

Välkommen till årets Enaforsholmskurs!

Nyfiken på den svenska fjällvärlden? Vandra med oss i Jämtlandsfjällen och bo på fina Enaforsholm 18–25 juli. Vi äter gott och kunniga lärare berättar om fjällen; naturen, fjällnära verksamheter och mycket mer. Anmäl dig senast 25 maj! Läs mer