Senaste nytt RSS

Short interview with Carl-Anders Helander

A short interview with newly appointed Secretary/Managing Director Carl-Anders Helander, who will take up his post at the Royal Swedish … Läs mer

KSLA har utsett Carl-Anders Helander till ny VD

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Åke Barklund går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Carl-Anders Helander, Falköping, till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien bekräftade vid sammankomsten den 12 april. Carl-Anders Helander tillträder tjänsten i mitten av augusti.

Läs mer

The Academy has appointed Carl-Anders Helander new Academy Secretary/Managing Director

KSLA’s Secretary and Managing Director Åke Barklund retires this summer. The Board has appointed Carl-Anders Helander from Falköping his successor, … Läs mer

Earth Hour lördag 31 mars kl 20.30–21.30

I år är det sjätte gången den gigantiska klimatmanifestationen Earth Hour genomförs. Förra året släcktes ljuset i över 5 000 … Läs mer

Akademien bygger om

Vi bygger om vår foajé i entrén för att göra den mer inbjudande, mer lämplig för mingel vid våra aktiviteter … Läs mer

Sök forskningsanslag och resestipendier senast den 1 april 2012

Nu utlyser KSLA forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen Anders Elofsons fond, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder samt SLO-fonden. Ansök senast kl 17.00 den 1 april 2012. Läs mer

KSLA söker ny akademisekreterare/VD

Vår nuvarande akademisekreterare och verkställande direktör går i pension vid kommande halvårsskifte. Vi söker därför en efterträdare. Intresseanmälan senast den 20 februari.

Läs mer

Margareta Ihse erhåller kunglig medalj

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj, som finns i flera olika storlekar. Akademiledamoten professor emerita Margareta Ihse … Läs mer

KSLA har hållit sin 199:e högtidssammankomst

Årets sammankomst hölls på Musikaliska med efterföljande middag på Berns. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia samt drygt 460 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten. Läs mer

Årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat

2011 års finalnummer av KSLA Nytt & Noterat.